JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen tunnuksia. Lisäksi määritellään sitovissa tonttijaoissa käytettävä kaavayksikön tunnuksen muoto sekä yleisen alueen tunnuksessa käytettävät ryhmätunnukset. Tämä suositus koskee myös kiinteistöstä ja siihen rinnastettavasta muusta rekisteriyksiköstä luovutetun vuokraoikeuden tunnusta (laitostunnus) ja vuokratusta alueesta käytettävää tunnusta (vuokra-aluetunnus). Suosituksessa kuvataan laitostunnuksen sekä vuokra-aluetunnuksen muoto sekä niiden antaminen. Suositus on tarkoitettu noudatettavaksi julkisen hallinnon tietojärjestelmien tiedonsiirrossa.

Päivitetty: 28.9.2020