JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen

Tässä julkisen hallinnon suosituksessa ja sen liitteissä esitetään vaatimukset asemakaavan pohjakartalle. Siinä annetaan vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle sekä ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta.
Liite 1: Korkeuskiintopisteiden vaaitseminen
Liite 5: Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastaminen
Päivitetty: 28.9.2020