JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku

Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon standardisalkku, eli kokoelma standardeja tai muita vastaavia eritelmiä, joita suositellaan käytettäväksi julkisen hallinnon tietohallinnossa. Tämä suositus on tarkoitettu sovellettavaksi julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisessä, erityisesti tietojärjestelmien ja niiden välisen yhteentoimivuuden kehittämisessä. Suositus ei ota kantaa tietoliikennettä tai IT-laitteistoja koskeviin standardeihin.
Päivitetty: 28.9.2020