JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa (Vanhentunut)

Tämä suositus on tarkoitettu kaikille julkisen hallinnon toimijoille, jotka hyödyntävät tai suunnittelevat hyödyntävänsä toiminnassaan etätekniikkaa. Suositus pyrkii parantamaan erityisesti videoneuvottelutekniikalla toteutettavien etäpalveluiden laatua ja vakiintumista yhdeksi julkisen hallinnon palvelukanavaksi siten, että sekä asiakas että viranomainen voivat luottaa palvelun laatuun, toimivuuteen ja tietoturvaan.

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020