JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa (Vanhentunut)

Tällä suosituksella opastetaan hankintamenettelyn valinnassa, kilpailutettaessa tietotekniikkahankintoja. Ohje keskittyy neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuuksien tarkasteluun. Tässä tarkastelussa ICT-hankinnat käsittävät tietojärjestelmien, laitteiden, ohjelmistojen sekä näihin liittyvien asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen hankinnat.

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa (Vanhentunut)
Liite 1: Kuvaus neuvottelujen ja vuoropuhelun käymisestä
Liite 2: Soveltamistaulukko ICT-hankintoihin
Päivitetty: 28.9.2020