JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)

Tämä suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)
Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin
Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla
Liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista
Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista
Liite 9: Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
Liite 10: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa
Päivitetty: 28.9.2020