JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000

Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille ja käyttäjille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa suositellaan käytettäväksi kuvattua korkeusjärjestelmää N2000.

Liite 1: EVRF2007- ja N2000-korkeusjärjestelmien kuvaukset ISO 19111 mukaisesti
Liite 2: Aiemmat korkeusjärjestelmät ja niiden väliset muunnokset
Päivitetty: 28.9.2020