JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa (Vanhentunut)

Tässä suosituksessa määritellään yleiset ohjeet Internet-sähköpostiosoitteiden muodostamiseksi siten, että osoitteiden muodostaminen ja esittäminen olisi yhdenmukaista koko julkisessa hallinnossa. Yhdenmukaiset osoitteet yksinkertaistavat asiointia viranomaisten kesken sekä kansalaisten ja hallinnon välillä. Lisäksi suositellaan, että jokaisella viranomaisella on vähintään yksi julkinen asiointiosoite. Myös rooliosoitteiden käyttö on suositeltavaa. Lisäksi suosituksessa annetaan ohjeita siitä, millä tavoin muodostetaan henkilöiden sähköpostiosoitteet. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon käyttöön. Suositus keskittyy sähköpostiosoitteisiin ja niiden muodostamistapaan. Suositus ei ota kantaa sähköpostin käsittelyyn, tietoturvaan tai tietosuojaan.

JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020