JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta (Vanhentunut)

Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi sekä laatutulosten raportointi. Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, joiden tehtävänä on arvioida tietoaineistonsa laatua asiakkaan vaatimusten mukaisesti sekä raportoida arvioinnin tuloksena saadut laatutulokset. Suositusta voidaan hyödyntää myös tuottajan ja asiakkaan välisen paikkatiedon laatuvaatimusten määrittelyn yhteydessä.

Liite 1: Esimerkkejä mitattavien laatutekijöiden osatekijöiden sovelluskohteista
Päivitetty: 28.9.2020