JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee digitaalisia paikkatietoja. Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, jotka ovat velvollisia kuvailemaan paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa metatiedoin, sekä paikkatiedon käyttäjille, jotka etsivät tarvitsemiaan paikkatietoja metatietojen avulla.
JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot
Päivitetty: 28.9.2020