JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa (Vanhentunut)

Suositus sisältää suositukset julkishallinnon verkkolaskun käytöstä. Suosituksen avulla halutaan tehostaa julkishallinnon toimintoja lisäämällä verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista. Verkkolasku on keskeinen osa sähköistä taloushallintoa ja paperittomuutta. Yleisenä tavoitteena on, että verkkolaskujen osuus kaikkien Suomessa lähetettävien laskujen osuudesta kasvaa nopeasti. Tähän tavoitteeseen pyritään yhdenmukaistamalla ja yksinkertaistamalla laskujen käsittelyrutiineja ja käyttämällä vain yleisesti käytössä olevia toimintamalleja. Tämä suositus korvaa vanhan JHS 155-suosituksen (2003-11-17).
JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa (Vanhentunut)
Liite 1: Verkkolaskujen käyttöä tukevat järjestelmät
Liite 4: Verkkolaskutusta käsitteleviä linkkejä Suomessa
Päivitetty: 28.9.2020