JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus (Vanhentunut)

Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa julkisuuslain edellyttämän tietojärjestelmäselosteen laadintaa sekä helpottaa julkisuuslain toteuttamista.
JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus (Vanhentunut)
Liite 1: Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste -malli
Liite 2: Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste -pohja
Päivitetty: 28.9.2020