JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä (Vanhentunut)

Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS-työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa valmis JHS-suositus julkaistaan.
JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020