JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito (Vanhentunut)

Suosituksen tarkoituksena on määritellä sähköisen hakemiston tietosisältö ja ylläpito. Hakemisto on X.500 -pohjainen eri järjestelmien yhtenäinen mutta hajautettu tietovarasto, jota käytetään mm. sähköpostin hakemistona. Ylläpidon järjestämisellä pyritään tietojen mahdollisimman hyvään ajantasaisuuteen.
JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020