JHS 106 Postiosoite (Vanhentunut)

Suosituksessa määritellään koti- ja ulkomaisissa postilähetyksissä käytettävien sekä atk-rekistereissä ylläpidettävien osoitetietojen rakenne ja merkintätavat. Suosituksessa annetaan ohjeet myös osoitetietojen konekielisestä tiedonsiirrosta, tietojen muodosta ja tulostamisesta. Suositus on tarkoitettu käytettäväksi kotimaisessa ja ulkomaille lähtevässä postiliikenteessä ja atk-järjestelmissä. Uudistettu 15.6.2005.
Liite 2: Esimerkki osoitetiedon XML-koodauksesta
Päivitetty: 28.9.2020