Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen

Suomessa on noin 324 000 yritystä ja 107 000 yhteisöä. Valtaosa yrittäjistä toimii yksin ja valtaosa yhdistyksistä vapaaehtoisvoimin. Digiosaamisen kehittämiselle on tarvetta, mutta resursseja vaihtelevasti. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ja materiaaleja yritysten ja yhteisöjen digiosaamisen kehittämiseen.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kehittää yritysten ja yhteisöjen digitukea. DVV kartoitti syksyllä 2020 yritysten ja yhteisöjen digituen tarvetta ja tarjontaa. Katsaukseen pohjautuen toteutetaan toimintamallikokeiluja. Kootun  tiedon pohjalta muodostetaan toimintamalliehdotukset yritysten ja yhteisöjen digituesta vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Elinkeinotoimintaa harjoittavien digituki -projekti on osa valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa, jonka tavoitteina on vähentää elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointia tarjoten samalla enemmän digitaalisia kanavia. Myös digitaalisten palveluiden käytön tukea eli digitukea laajennetaan samalla elinkeinotoimintaa harjoittavat kattavaksi.

Digi- ja väestötietoviraston vuonna 2020 julkaisema Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen -katsaus löytyy täältä

Katso videoilta miten digin avulla on konkreettisesti edistetty kalastajien saaliin myyntiä, rakennusalan toimintaa, tuettu sosiaalialan järjestöjä ja yrityksiä sekä vahvistettu pienten yritysten digiosaamista. 

InPromptu-hanke edistää yhdistysten digiosaamista

InPromptu-hankkeessa edistetään yhdistysten tieto- ja viestintäteknistä perusosaamista. Hanke järjestää yhdistysten toiminnassa mukana oleville valmennusta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön sekä yhteisölliseen työskentelyyn. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät ja tarjoavat digitaitojen valmennusta omille kävijöilleen.

InPromptun tuottamat Osaamiskirja ja Yhdistyksen huoltokirja tarjoavat tietoa yhdistyksen digiosaamisen kehittämiseen. 

Päivitetty: 23.3.2021