Digituen järjestäjän käsikirja kunnille

Digitaaliset asiointi- ja vapaa-ajan taidot ymmärretään tärkeiksi kansalaistaidoiksi, mutta digituen järjestämisessä käytännössä on vielä hajontaa kuntien välillä. Digituen järjestäjän käsikirja auttaa ja ohjaa kuntia digituen kehittämisessä ja järjestämisessä.

Mistä Digituen järjestäjän käsikirjassa kerrotaan?

• Digituen tärkeydestä ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä.
• Digitaitojen merkityksestä osana kuntalaisten hyvinvointia.
• Digituen suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnissa.
• Seurannan, arvioinnin ja riskien ymmärtämisen merkityksestä osana digituen kehittämistä.
• Digitien koordinoinnista ja toimijoista kunnissa.
• Digituen kehittämisen aloittamisesta.
• Useita case-esimerkkejä, joista saa hyvää käytännöntietoa digituen kehittämisestä erilaisissa tilanteissa.
• Käsikirjan liitteinä ovat lisäksi digituen tarkistuslista, palvelutarpeen määrittämislomake sekä taulukko digipalveluiden ja hyvinvoinnin kytköksistä.

Päivitetty: 27.10.2021