Virtu-palvelupisteet

”Tätä on tosi helppo käyttää, eihän tätä tartte kuin tökkiä sormella!”

Ei tarvinnut Lapin digituki -hankkeen kauas mennä, kun hyviä käytänteitä etsittiin. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on jo vuodesta 2012 vastannut kuntalaisten tarpeeseen saada asioida maksutta helppokäyttöisessä asiointipisteessä. Palveluiden saatavuudessa Lapissa asuvat voivat olla hyvin eriarvoisissa asemissa. Suomen pisimmät välimatkat, paikoittain huonot tai olemattomat tietoliikenneyhteydet ja kuntien niukat henkilöstöresurssit tuovat osalle kansalaisista ylimääräistä taakkaa digitalisoituvassa pohjolassa.

Lähes jokaisesta Lapin kunnasta löytyvällä Virtu-palvelupisteellä kuntalainen voi hoitaa omia asioitaan itsenäisesti tai saada siihen tukea. Palvelupisteellä voi hoitaa monenlaisia asioita. Kuntalainen voi esimerkiksi hoitaa Kelassa asioinnin etänä olevan virkailijan kanssa, tavata etätapaamisessa oman sosiaalityöntekijänsä kanssa muut verkostoonsa liittyvät henkilöt, tulostaa matkaliput tai lähettää ammattiliiton työttömyyskassaan hakemuksen kaikkine liitteineen. Palvelupisteen laitteisto ja toteutus mahdollistavat omien asioiden hoitamisen turvallisesti.

Virtu-palvelupiste on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Yksityisyydensuoja on huomioitu siten, että asiakas voi tarvittaessa varata palvelupisteen käyttöönsä esimerkiksi keksimällään nimimerkillä. Tarvittaessa pisteellä asioimiseen voi varata myös tukea  lähellä olevalta kunnan työntekijältä. Myös eri palveluiden työntekijöiden on helppo antaa asiointitukea, kun palvelupisteiden palvelupolku on aina samankaltainen.

Virtun kehittäminen on alkanut palvelumuotoilun suunnitteluprosessina, jonka strategisena tavoitteena on lähteä käyttäjätiedoista ja päättyä käyttöönottoon. Palvelupisteiden suunnittelun keskiössä on koko matkan kulkenut käyttäjä, käytön tavoite ja käyttökonteksti, unohtamatta pienten kuntien tai isompien kaupunkien vaikutusta palveluiden käyttöön. Työpajojen ja osallistavien menetelmien avulla suunnitteluprosessissa on voitu nopeasti reagoida ympäristöön ja käyttöön liittyviin haasteisiin. Tietoturva ja asiakkaan yksityisyys on otettu huomioon niin Virtu-pisteiden tilojen suunnitteluissa kuin käyttöjärjestelmän rakentamisessakin.

Virtu aikaansa edellä

Mikä Virtussa digituen koordinaatiohanketta sitten erityisesti lämmittää? Nyt on kuhinaa ja kysyntää räätälöidä perinteiset palvelut etänä tarjottavaan muotoon. Palveluiden ja muiden tukitoimien muuttaminen etäpalveluiksi ei ole täysin simppeli juttu. Virtu-palvelupisteet mahdollistavat etäpalveluiden käytön, vaikka kuntalaisten digitaidot olisivat puutteelliset tai heillä ei olisi kaikkia tarvittavia laitteita. Valtio on suunnittelemassa viranomaistahojen asioimispisteitä samoihin tiloihin. Osassa näistä pisteistä asioiminen tulee toteutumaan etäyhteyksin. Muutosta on siis Virtun toimesta toteutettu jo kymmenen vuoden ajan. Mallin toimivuudesta kertokoon Virtu-palvelupisteiden laajentuminen kattamaan lähes koko Lappi.

Yhteystiedot

Tuomas Laajanen

Lapin digituki -hanke

Kirsti Mustalahti

Lapin digituki -hanke
Päivitetty: 28.10.2020