Työryhmätyöskentely

Uudenmaan Digituki -hanketiimi kohtasi hankekauden alussa positiivisen haasteen: alueen digitukiverkosto kasvoi nopeasti. Uudenmaan Digitukiverkostoon (UuDi) oli vuoden alussa ilmoittautunut mukaan noin 70 toimijaa. Kuinka suuren ja monipuolisen verkoston koordinointi saataisiin sujumaan tehokkaasti ja selkeästi? Saataisiinko verkoston jäsenet työskentelemään yhdessä aktiivisesti ja tuntemaan verkosto omakseen? Monilla verkoston jäsenillä on vastuita riittämiin, joten päivittäistä osallistumista ei ole syytä vaatia, mutta toisaalta olisi tärkeää, että halukkailla olisi mahdollisuus vaikuttaa UuDin toimintaan säännöllisesti.

Ratkaisuksi muodostuivat verkoston työryhmät. Hanketiimi pilkkoi UuDin koordinaatioon liittyviä tehtäviä selkeiksi kokonaisuuksiksi, joiden toteuttamisessa verkoston panos olisi arvokas. Omat työryhmät syntyivät verkoston tapaamisten suunnittelulle, verkoston julkilausumien luomiselle sekä verkoston ulkopuoliselle yhteistyölle. Hakemalla näihin asioihin tukea verkostosta varmistettaisiin, että hankkeen työ vastaa verkoston jäsenten toiveita ja tarpeita. Jäsenet pääsisivät ottamaan kantaa ja osallistumaan juuri haluamallaan tavalla UuDin toimintaan. Verkoston toimijat auttavat näin hanketiimiä työssään ja ottavat samalla hiljalleen lisää vastuuta UuDin toiminnasta.

Työryhmät toimivat avoimuuden periaatteella. Kokouksiin voi osallistua kuka tahansa UuDin jäsen riippumatta siitä, onko ollut mukana työryhmän aiemmissa tapaamisissa. Kaikki työryhmien materiaalit, asialistat ja muistiinpanot ilmestyvät verkoston yhteiselle toiminta-alustalle (Microsoft Teams), jossa niitä on myös mahdollista kommentoida, joten itsensä voi saattaa ajan tasalle koska tahansa ja yhteiseen työhön voi osallistua myös tapaamisten ulkopuolella.

Työryhmien tarkoitus on rajattu selkeästi ja niiden toiminnalle on asetettu omat tavoitteet, joten osallistuminen johtaa näkyviin käytännön tuloksiin. Vetovastuu työryhmissä on ollut hanketiimillä. Valmistelemalla tapaamiset huolellisesti on varmistettu, että ryhmälle suunniteltu työsarka etenee, vaikka jäsenten osallistuminen ei olisikaan kovin aktiivista. Tyypillisempää on kuitenkin ollut, että verkoston jäsenet ovat halunneet tuoda oman panoksensa suunnittelutyöhön. Hankkeelle on jäänyt parhaimmillaan ainoastaan käytännön kysymyksiä ratkaistavakseen.

Työryhmien tuella on hankekauden aikana toteutettu kaksi koko verkoston yhteistä julkilausumaa, UuDin kevään tapaaminen ja syksyn suurena ponnistuksena kaksipäiväinen verkostowebinaari. Teemat, ohjelmat ja tekstit ovat rakentuneet pala palalta lukuisten tapaamisten myötä. Kiitosta ovat saaneet sekä työryhmien toteuttamat tapahtumat ja julkilausumat että työryhmien työskentelytapa. Osa työryhmissä kävijöistä on osallistunut kaikkiin järjestettyihin tapaamisiin, toiset taas ovat käyneet kerran ilmaisemassa näkemyksiään. Ryhmät ovat antaneet verkoston jäsenille mahdollisuuden säädellä omaa aktiivisuuden tasoaan omien kiireidensä ja halukkuutensa mukaisesti.

Työryhmissä muodostuneita hyviä käytäntöjä hyödynnettiin koronaepidemian alkaessa verkoston Etätuki-ryhmän organisoimisessa. Valmis ja verkostolle ennestään tuttu toimintamalli tekivät myös kokonaan uudenlaisen toiminnan suunnittelusta sujuvaa.

Yhteystiedot

Tanna Rantanen, Projektipäällikkö

Uudenmaan liitto
Päivitetty: 28.10.2020