Satakunnan digituen verkoston osallistaminen tapahtumiin

Satakuntaliiton maakunnallinen SataDigi-hanke sekä Jämijärven kunta yhdistivät voimansa järjestämällä alueen asukkaille suunnatun yhteisen digipäivän Jämijärven kirjastossa.

Jokaisella meillä ikään ja taustaan katsomatta tulee jossain vaiheessa se tilanne eteen, jolloin on ongelmia digilaitteiden sekä palveluiden käytössä. Tämä ei ole missään nimessä noloa, vaikka usein henkilökohtaisesti näin koetaankin.  

Suomessa kirjastojen lakisääteinen tehtävä on tuottaa digituki-palveluita asiakkaillensa. Kirjastojen digituen antamisen välillä on usein suuria eroja, riippuen paljolti siitä kuinka paljon kirjastolla on resursseja käytössä.

Monessa kirjastossa tunnistetaan kasvava digituen tarve oman alueensa kuntalaisten keskuudessa. Mikäli kirjastossa resurssit ovat pienet, niin silloin digituen kehittämiselle paikallisesti ei välttämättä löydy aikaa muiden kirjastossa tehtävien toimintojen ohella.

Ajatuksena oli lähteä pilotoimaan digipäivä -tapahtumaa sellaiselle alueelle, jossa on paljon potentiaalia sekä innostusta, mutta henkilöresurssien takia ei pystytä suunnittelemaan tapahtumaa. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella vastaavia digipäiviä voidaan kehittää entisestään vastaamaan alueen tarpeita. Lisäksi pilotoinnin jälkeen ollaan valmiita luomaan tapahtumakonsepti, joka on monistettavissa muillekin alueille, jotka ovat vastaavassa tilanteessa kuin Jämijärvi.

Jämijärvi on Pohjois-Satakunnassa sijaitseva noin 1700 asukkaan kunta. Jämijärvi on yksi Pohjois-Satakunnassa sijaitsevista kunnista, joka on ollut etulinjassa rakentamassa valokuitua kuntalaisten käyttöön.

Jämijärvellä on ollut vahva tahto hyödyntää rakennettua valokuituverkkoa monipuolisesti. Valokuituverkon myötä alueellista tasavertaisuutta on saatu parannettua, sillä esimerkiksi maaseudulla toimiva yrittäjä ei enää joudu käyttämään koko päivää yhteen palaveriin, kun hän voi etäosallistumisen ansiosta säästää ajan, joka aiemmin kului matkustamiseen.

Tulevaisuudessa valokuituverkkoa voidaan hyödyntää entistä enemmän erilaisissa sähköisissä kanavissa, jotka lisääntyvät entisestään vuoteen 2023 mennessä.

Vaikka valokuituverkko on rakennettu ja hyvin saatavilla, niin se ei hyödytä niitä kuntalaisia, joilla ei ole taitoa käyttää laitteita sekä sähköisiä palveluita. Varsinkin pienessä kunnassa kirjaston rooli digituen antajana nousee suureen rooliin, sillä verrattuna suurempiin kaupunkeihin digituen toimijoiden sekä paikallisesti tarjottavien viranomaispalveluiden määrä on huomattavasti pienempi tai ei ollenkaan.

Kirjasto alueen toimijana haluaa muiden kirjastojen tapaan tuottaa kuntalaisille monipuolisia palveluita sekä säännöllisesti erilaisiin teemoihin perustuvia tapahtumia.

Jämijärveltä oltiin aktiivisesti yhteydessä ja kerrottiin halua järjestää digipäivä alueen asukkaille, joten tapahtuman pilotointia oli helppo lähteä suunnittelemaan.

Tapahtuma piti aluksi järjestää suuremmassa mittakaavassa Jämijärvi Areenalla yhdessä kansallisen vanhustenviikon aikana järjestettävässä messuilla, mutta messut päätettiin peruuttaa yleisestä tilanteesta johtuen. Päätimme kuitenkin jatkaa jo hyvin alkanutta digipäivän suunnittelua ja järjestää samana ajankohtana tapahtuma pienemmässä mittakaavassa Jämijärven kirjastossa.

Tapahtumaan kutsuimme mukaan KELAn verkkopalveluiden neuvojan, sillä lähin KELAn asiointipiste sijaitsee 20 kilometrin päässä, joka on vain muutaman päivän viikossa auki ja sekin muutaman tunnin. KELAn sähköinen asiointi tässä tapauksessa nousee suureen rooliin.

KELAn lisäksi tapahtumassa oli mukana Porissa toimiva Satakunnan Tietojenkäsittely ry, joka piti tapahtuman aluksi tunnin mittaisen tietoturvaluennon ajankohtaisista asioista. Luennon lisäksi saimme hyviä konkreettisia vinkkejä esimerkiksi salasanojen säilyttämiseen sekä luomiseen. Tietoturva puhutti paljon tapahtumassa ja paikalle saapunut yleisö innostui kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä luennoitsijalta.

Tapahtuman järjestämisessä suureen rooliin nousee maakunnallinen sekä paikallinen verkosto sekä yhdessä tekeminen. Näiden lisäksi tapahtuman onnistumisessa näyttelee yhtenä isona tekijänä myös markkinointi. Tapahtumaa markkinoitiin kuntalaistiedotteessa, joka jaetaan jokaisen kuntalaisen kotiin, tapahtumajulisteiden vieminen paikallisiin yrityksiin ja virastoihin näkyville sekä digitaalista markkinointia hyödyntäen eri sosiaalisen median kanavissa.

Ensimmäinen tapahtumamme oli erittäin onnistunut ja jokainen tuen tarvitsija sai tarvitsemaansa tukea. Parasta digituen antamisessa on se, että asiakas lähtee hymyssä suin paikalta ja on saanut apua ongelmaansa.

Tapahtuma on saanut jo tilausta ja seuraavaa isompaa tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan naapurikuntaan tulevana syksynä.

Vinkkinä muille haluamme todeta, että tapahtumien ei aina tarvitse olla massiivia, riittää että tapahtuma tuottaa lisäarvoa alueen asukkaille. Muista ottaa huomioon alueen erityispiirteet ja mieti kenen toimijan mukanaolosta saadaan erityistä lisäarvoa

 

Yhteystiedot

Joni Jokela, Projektipäällikkö

Satakuntaliitto
Päivitetty: 28.10.2020