Pirkanmaalla on oma digituen avunpyyntö- ja palveluohjausposti

PiDiKe - hyvät käytänteet
Pirkanmaalla on julkaistu avunpyyntösähköposti, jonka kautta kaikilla maakunnan asukkailla on mahdollisuus saada digitukea ja digitukitoimijoilla väylä ilmoittautua mukaan.

Olemme luoneet Pirkanmaan PiDiKe-digitukiverkostolle avunpyyntisähköpostin, jonka kautta kaikilla maakunnan asukkailla on mahdollisuus saada apua ja palveluohjausta digiasioita koskevissa ongelmatilanteissaan. Se lanseerattiin alun perin digitukiviikon aikana järjestetyn viestintäkampanjan yhteydessä. Sähköpostin avulla olemme pystyneet lisäämään tietoisuutta digituesta ja hyödyntämään Pirkanmaalle muodostunutta digitukiverkostoa.  
 
Tiedostamme, että on olemassa suuri joukko opastusta tarvitsevia ihmisiä, jotka eivät ole vielä tietoisia digituesta ja eri digitukitoimijoiden palveluista. Heillä kaikilla ei ole myöskään auttavaa digiosaajaa esimerkiksi lähipiirissään tai työyhteisössään. Tällöin sopiva ratkaisu voi olla avunpyyntösähköpostin kaltainen matalan kynnyksen avunpyyntökanava. Sen kautta avuntarvitsijalla on mahdollisuus saada apua akuuttiin ongelmaansa sekä löytää itselleen sopiva digitukitoimija tulevaisuutta varten.   
 
Sähköpostin ohella olemme luoneet verkoston pääasiallisena viestintävälineenä toimivalle Teams-alustalle kanavan ratkaistaville avunpyynnöille. Tapana on ollut, että ongelman vastaanottanut ydintiimin jäsen on vastannut henkilökohtaisesti avuntarvitsijalle, mutta tämän jälkeen tapaukset on välitetty anonymisoituina koko verkoston pohdittavaksi Teamsiin. Tällöin on ollut vaivattomampaa löytää verkoston sisältä sopiva toimija ratkaisun löytämiseksi ja pysyvämmän digitukisuhteen luomiseksi. Samaisella Teams-kanavalla myös kaikki verkoston jäsenet ovat voineet hakea apua digipulmiinsa tai jakaa muiden apua tarvitsevien kysymyksiä verkostolle.  
 
Olemme mainostaneet avunpyyntösähköpostia niin keväällä kuin syksylläkin somen lisäksi Pirkanmaan paikallislehdissä. Toistaiseksi saapuneet yhteydenotot ovat ajoittuneet pitkälti juuri näiden kampanjoiden tienoille. Syksyn viestintäkampanjan seurauksena olemme saaneet yhteydenottoja myös useilta digitukitoimijoilta, jotka ovat halunneet liittyä PiDiKe-verkoston jäseniksi nähtyään ilmoituksemme lehdessä.  
 
Olemme kokeneet, että avunpyyntösähköposti on ollut onnistunut ja ennen kaikkea hyvin konkreettinen tapa, jonka avulla olemme voineet hyödyntää Pirkanmaalle muodostunutta digitukiverkostoa. Apua saaneiden palaute on ollut poikkeuksetta myönteistä. Myös verkoston jäsenet ovat suhtautuneet käytäntöön hyvin. Jatkossa tehtävänämme Pirkanmaalla tulee olemaan yhteydenottojen saaminen myös ilman erillisiä mainoskampanjoita. Tässä voi auttaa esimerkiksi Pirkanmaan liiton uusi verkkosivusto, josta PiDiKe-verkosto löytyy aiempaa kätevämmin. Myös Suomidigi-verkkosivustolla avunpyyntösähköpostimme on listattu Pirkanmaan etädigitukipalveluiden joukkoon.   
 
Avunpyyntösähköpostin kaltaisen kanavan luominen ei vaadi suuria ponnistuksia. Merkittävämpänä haasteena siis lieneekin sen jatkuva ja järjestelmällinen markkinointi digitukiverkoston ulkopuolisille jäsenille. Toisaalta sähköpostista ei koidu ylimääräistä vaivaa, jos yhteydenottoja ei heti tulekaan. Näin ollen suosittelemme kaikkia maakunnallisia digitukiverkostoja harkitsemaan vastaava ratkaisua. Palvelu voisi vielä kehittyä kattamaan myös puhelinohjauksen ja tämän järjestäminen voisikin olla potentiaalinen kuntien yhteistoiminnan muoto.

Yhteystiedot

Markus Lappi, Projektipäällikkö

PiDiKe-hanke
Päivitetty: 28.10.2020