PiDiKe-videosarja luo helppoa markkinointimateriaalia ja osallistaa verkostolaisia

PiDiKe - hyvät käytänteet
PiDiKe-verkoston markkinointiin ja verkostojen osallistamiseen on luotu videosarja, joka helpottaa viestintää.

Olemme kuvanneet Pirkanmaan PiDiKe-digitukiverkostolle omaa videosarjaa, jonka ilmestyneet osat ovat katsottavissa Pirkanmaan liiton YouTube-kanavan kautta. Sieltä videoita on tarvittaessa mahdollista upottaa muillekin alustoille. Päätimme tehdä videosarjan ennen kaikkea verkoston esittelyä ja markkinointia varten. Ajatuksenamme on ollut, että videoiden kautta alueen digitukitoimijoilla ja muilla potentiaalisilla jäsenillä olisi mukava tapa tutustua verkostoon ja siinä mukana oleviin tahoihin.
 
Tarkoituksenamme on ollut, ettei videosarja olisi liiaksi sidottu käynnissä olevaan digitukihankkeeseen. Siten videoita voidaan hyödyntää Pirkanmaan digitukiverkoston toiminnassa siinäkin tapauksessa, jos varsinaista digitukihanketta ei olisi enää käynnissä. Videot mainostavat siis ennen kaikkea verkostoa pelkän hankkeen sijaan.
 
Videoiden suunnittelu on ollut pääosin hanketiimin vastuulla, mutta olemme kuulleet suunnitteluprosessin aikana myös verkoston jäsenten ajatuksia. Kuvauksissa ja lopullisissa videoissa verkostolaisilla on ollut merkittävä rooli. Videoiden kuvausta ja jälkityöstöä varten hyödynsimme Pirkanmaan liiton videotuotantojen puitesopimusta Mediastage Ky:n kanssa.
 
Koronaviruspandemia on vaikuttanut monen muun asian ohella myös videosarjan tuotantoprosessiin. Etenkin keväällä kuvausten järjestäminen osoittautui erittäin haasteelliseksi. Aloitimme kuvaukset Pirkanmaan liiton tiloissa toukokuussa, mutta verkostolaisten toimipisteisiin pääsimme kuvaamaan vasta elokuussa. Siten ensimmäisen videon julkaisu tapahtui hieman alkuperäisistä suunnitelmista poiketen elokuun lopussa.  
 
Tuotantoprosessissa tulee huomioida myös osallistujien tietosuoja: tämän olemme tehneet niin, että jokainen videoon osallistuja allekirjoittaa kuvausluvan, jotta he ymmärtävät videon käyttötarkoituksen ja julkaisualustat. Sopimukseen kuuluu, että videot pysyvät netissä enintään vuoden ajan julkaisupäivästä - näin kuvauslupamme ei sitouta osallistujia kohtuuttoman pitkäksi aikaa. Jos videoita haluttaisiin käyttää pidempään, voisimme sopia siitä osallistujien kanssa uudella sopimuksella.
 
Videosarjan ensimmäisessä osassa esitellään verkostoa ja sen tarkoitusta. Äänessä ovat hankkeen projektipäällikkö Markus Lappi ja hanketiimiin kuuluva Tiina Surakka. Toisessa osassa kuullaan Pirkanmaan digitukitarjonnasta ja siitä vastaavista toimijoista. Tällä videolla esiintyy useita verkoston jäseniä. Vielä ilmestymättömässä kolmannessa osassa keskitytään digituen erilaisiin kohderyhmiin ja esitellään muutama toimija lisää. Tarkoituksenamme on jatkaa videosarjan parissa myös tulevalla hankekaudella ja luvassa onkin esimerkiksi nuorten kohderyhmään keskittyvä video, joka sopinee osaksi valtakunnallisen digitukiverkoston viestintäkampanjoita.
 
Videosarja on saanut pääosin positiivisen vastaanoton verkoston jäseniltä. Esimerkiksi syyskuussa järjestetyssä verkostotyöpajassa tiedustelimme osallistujilta verkoston onnistuneita käytänteitä, jolloin videosarja osoittautui yhdeksi suosituimmista vaihtoehdoista. Tällöin videoiden mainittiin muun muassa olevan hyvä keino laskemaan kynnystä verkostoon osallistumiseksi. Videot ovat keränneet kiitosta myös sosiaalisen median kanavissa. Videoiden kuvauksissa on ollut iloinen tunnelma ja osallistujat ovat sanoneet kuvauksia hauskaksi osallistumisen muodoksi.

Yhteystiedot

Markus Lappi, Projektipäällikkö

PiDiKe-hanke
Päivitetty: 28.10.2020