Kaustisen kirjaston digituki kokeilusta hyötyvät kaikki ikäihmiset

Kautisen kunnalle on testamentattu varoja, joiden käyttötarkoitus on määritelty niin, että ne on käytettävä ikäihmisten palveluiden ja osaamisen parantamiseen.

Kunnassa on mietitty miten testamenttivarat olisi hyvä käyttää niin, että ne hyödyttävät parhaiten mahdollisimman suurta määrää ikäihmisiä.
 
Digitaitokyselyn tulosten perusteella todettiin, että suurin digituen tarve on juuri ikääntyvillä. Kirjaston resurssit ovat hyvin rajalliset digituen antamiseen ja niihin haluttiin panostaa lisää.
 
Kunnan saamien testamenttivarojen ansiosta pystyttiin aloittamaan Kaustisen kirjastossa kokeilu, jossa palkattiin kirjastoon digineuvoja, jolla on mahdollista käyttää työaikaa yksi päivä viikossa digineuvonnan, tapahtumien ja digiosaamisen edistämiseen.

Tavoitteena ikäihmisten digiosaamisen parantaminen:

Digitaitokyselyssä Keski-Pohjanmaalla digitukea tarvitsevista kohderyhmistä esille nousivat erityisesti ikäihmiset. Kaustisen kunta vastaa ikäihmisten digituen tarpeeseen palkkaamalla kunnan saamilla testamenttivaroilla digineuvojan kunnan kirjastoon.

Digituen palveluneuvoja antaa digitukea kirjastossa ikäihmisille kerran viikossa. Häneltä saa apua niin palveluiden kuin laitteiden käytössä.

Mitä teimme?

Digitaitokartoituksen perusteella selvisi, että ikäihmiset olivat suurin kohderyhmä jotka tarvitsevat digitukea. Idea syntyi kun Kaustisen kunnalle oli testamentattu varoja joiden käyttötarkoitus oli määritelty siten, että niillä pitää parantaa vanhusväestön palveluita ja osaamista.

Kirjaston työntekijöille kohdistettiin enemmän resursseja digineuvontaan. Tämän ansiosta kirjastossa on nyt mahdollista, että yksi työntekijä pystyy käyttämään päivän viikossa ikäihmisten digineuvontaa ja järjestämään erilaisia koulutuksia ja kursseja laitteiden ja palveluiden käyttöön liittyen.

Tulokset

Kaustisen kunnassa on nyt digitukea saatavana aiempaa enemmän.  Markkinoinnin myötä ikäihmiset tietävät ja voivat tulla kirjastoon saamaan neuvoja heidän digiongelmiinsa.

Yhteystiedot

Noora Järvilä

Kaustisen kunta
Päivitetty: 28.10.2020