Digitukitalkoot kirjastossa verkoston kanssa

Järjestimme digitukitalkoot Kajaanin kaupunginkirjastossa yhdessä digituen verkoston kanssa. Talkoot nimi sopii hyvin Kainuuseen, jossa on totuttu tekemään talkoovoimin erilaisia tempauksia ympäri maakuntaa. Otimme mallia Pohjanmaan digitukipilotin Digitapahtumien konseptikuvauksesta ja Digimessut-tapahtumasta, joita sovelsimme omaan toimintaympäristöömme.

Keitä oli mukana

Kainuun digitukihanke koordinoi talkoiden suunnittelun ja kutsuimme verkoston toimijat mukaan. Mukana talkoissa olivat Kajaanin kaupunginkirjaston digioppaat ja Dipakka-hanke, Kainuun Tietokoneyhdistys antamassa digitukea, Kaukametsän opisto esittelemässä verkkokursseja, Kainuun Aalto kertomassa digihankkeista, Kainuun Nuotta demonstroimassa etätukipalveluaan ja Kainuun näkövammaiset apuvälineitään. Lisäksi Kainuun sote, Kela Kajaani, Kajaanin kaupunki, OP-Kainuu ja Veturi-Apteekki esittelivät sähköisiä palveluitaan.

Talkoista hyötyivät digitukea tarvitsevat kansalaiset, kun digituki tuotiin lähelle, helposti löydettävään ja tuttuun paikkaan. Talkoot pidettiin klo 14 – 18, jotta työssäkäyvätkin pääsevät mukaan.

Ajatus digitukitapahtuman järjestämisestä lähti siitä havainnosta, että kaupunginkirjaston digiopastuksen asiakkaiden digituen tarve on suurempaa kuin mihin kirjasto pystyy omin voimin vastaamaan. Yhdessä kirjaston kanssa sovimme päivämäärän tapahtumalle. Sen jälkeen ryhdyimme tarkempaan suunnitteluun ja kutsuimme digitukiverkoston mukaan.

Miten suunnittelu eteni

Pidimme kaksi suunnittelukokousta: neljä ja kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Sovimme mitä kukin esittelee ja ketkä ovat esittelijöitä. Koronatilanteen vuoksi varasuunnitelmana oli Teams-etätapahtuman järjestäminen. Talkoiden tiedotukseen sovelsimme Kainuun liiton tapahtumien viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa, ja materiaalit teimme yhdessä viestinnän harjoittelijan kanssa. Kukin viesti ja markkinoi talkoita omille asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Hankkeen puolesta ilmoitimme tapahtumasta myös lehti-ilmoituksella. Verkoston jäsenet olivat tyytyväisiä siihen, että hanke koordinoi talkoiden suunnittelun ja tiedotuksen, varasi paikan ja hankki käsidesiä ja maskeja. Esittelijöiden tarvitsi vain tulla paikan päälle esittelemään omia palveluitaan.  

Hyödyt sekä digitukiverkostolle että kuntalaisille

Digitukitalkoot onnistuivat hyvin. Asiakkaat saivat tietoa siitä, mitä olivat tulleet hakemaan ja saivat lisäksi uusia ideoita. Myös digitukijat tutustuivat paremmin toistensa palveluihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Tapahtuman tekeminen yhdessä oli motivoivaa, mielekästä ja mukavaa!

Palautteet olivat positiivisia. Eräs kävijä kertoi: ”Pidin tilaisuudesta, paikalla oli monta toimijaa esillä ja tarjonta oli monipuolinen”. Hän kertoi tulleensa hakemaan uusia vinkkejä omaan asiakastyöhönsä ja sanoi: ”Opin miten ohjeistaa omia asiakkaita palveluiden käytössä”. Eräs toinen ajatteli saavansa vinkkejä laitteiden/ohjelmistojen hankintaan ja kertoi näin: ”Sain laajempaa näkemystä siitä, miten eri laitteita voi hyödyntää. Tiedän nyt mikä versio laitteesta/ohjelmistosta kannattaa hankkia”.

Talkoiden esittelijät kommentoivat tilaisuutta näin: ”Hyvä tilaisuus. Nykyään melkein kaikki on jo diginä, joten tällaiset tilaisuudet ovat tärkeitä ja kirjasto on tilana toiminut hyvin. Varsinkin näin koronan aikana on ajankohtaista antaa opastusta digiasioihin kun palveluita siirtyy vielä entistä enemmän verkkoon”. Toinen esittelijä kertoi: ”Tällä lailla järjestettynä tilaisuus on todella matalan kynnyksen tapahtuma, josta saa tarvittaessa pikaisesti apua juuri omaan pulmaan.” Talkoiden jälkeen erään toisen kunnan asukas otti yhteyttä ja kysyi: ”Onko tällaista järjestetty meillä, varmasti olisi tarvetta!” Sinne suunnitellaan nyt digitukitalkoita.

Vinkki

Kirjastot ovat oivallinen paikka järjestää digitukitalkoita. Kirjastojen hyvät tilat tulevat hyötykäyttöön erilaisissa tapahtumissa. Kirjastojen oma digiopastus tapahtuu yleensä päivällä. Jos tilaisuuksia voidaan järjestää myös vähän myöhemmin, niin asiakkaiden tarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin.

Yhteystiedot

Seija Kemppainen, Projektipäällikkö

Kainuun Digituki -hanke
Päivitetty: 28.10.2020