Digikaveri auttaa digiasioinnissa

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry on mukana Digituki Pohjois-Karjala-hankkeessa osatoteuttajana. Tavoitteena on saada kylätason toimijoita mukaan digitukiverkostoon koko Pohjois-Karjalan alueelta. Digituki Pohjois-Karjala-hankkeesta on tiedotettu kylätoimijoille, kyläyhdistyksille ja järjestöaktiiveille. Hankkeen loputtua koko maakunnassa on kattava vapaaehtoisten tuen antajien verkosto.

MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry on kartoittanut kylätapaamisissa ja järjestöilloissa kylien tämänhetkistä digitalisaation tilaa ja digituen tarpeita.  Kylätapaamissa on saatu levitettyä tietoa digituesta ruohonjuuritasolla henkilökohtaisilla tapaamisilla kyläläisten kanssa. Digikaveri on vapaaehtoinen henkilö, joka neuvoo laitteiden käyttö maksutta ja niillä taidoilla, jotka hänellä on. Vapaaehtoisille tuen antajille on jaettu digituen eettiset ohjeet, joita he voivat hyödyntää digineuvontatilanteissa. Lähes kaikki digikaverit on haasteltu henkilökohtaisesti ja heitä on kannustettu digikaveritoimintaan.

Tavoitteena on saada tuen antaja mahdollisimman läheltä tuen tarvitsijaa ja siten madaltaa kynnystä pyytää tukea älylaitteiden käyttöön tai yleensä verkoissa tapahtuvaan toimintaan, tiedon etsimiseen, sähköiseen asiointiin ja muihin alaan liittyvään tiedonjakamiseen ja neuvontaan. Verkostoituminen toimijoiden kesken on käynnistetty ja vapaaehtoiset tuen antajat on kutsuttu tilaisuuteen, jossa heiltä kootaan koulutustarpeita ja keskustellaan digikaveritoiminnan kokemuksista.

Tavoitteena ajasta ja paikasta riippumaton asiointi

Uusien älylaitteiden myötä niiden hyödyntämisessä on paljon tekemistä ja jos mielii olla mukana kehityksessä, ovat digitaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mikäli digitaidot ovat hallussa, ne voivat auttaa monessa hankalassa tilanteessa ja säästää turhalta odottamiselta, jonottamiselta, matkustamiselta ja myös rahaa säästyy. Asioita voi hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Kuitenkin näiden taitojen omaksuminen ei aina ole helppoa ja yksinkertaista.  Lisäksi on paljon muutosvastarintaa, eli kansalainen ei halua käyttää sähköisiä palveluja ja älylaitteita.  Digikaveritoiminnalla voidaan poistaa vastarintaa hyvin ja varsin tehokkaasti. Tuki ja rohkaisu ja tuettavan luottamuksen lisääminen ovat tärkeitä, että hän pystyy suoriutumaan tehtävästä. Sekin kertoo rohkeudesta, että on hankkinut älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen, jolla digitaalisiin palveluihin pääsee sisään.

Maakunnan alueen kylätaloissa voidaan järjestää myös vertaistuki-iltoja, joissa teemana voivat olla älylaitteet. Talolle kokoontuvat ihmiset voivat olla vertaistukena ja neuvoa toisiaan laitteiden käyttöön. Parhaimmillaan kyläillassa on mukana hyvin monenlaista osaamista. Näin kylän digikaveriverkosto voi laajentua useampaan vapaaehtoiseen avunantajaan. Tämän lisäksi tarvitaan toimivia nettiyhteyksiä. Nopeita ja pätkimättömiä valokuituverkkoja tai riittävän nopeita mobiiliyhteyksiä, jotta digiosaamista voidaan hyödyntää parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Yhteystiedot

Erkki Martikainen

Maaseudun Sivistysliitto
Päivitetty: 28.10.2020