Digiturvallisuuden verkkomateriaalit

Tälle sivulle on kerätty tietoa julkishallinnon tarjoamista, maksuttomista verkkokoulutuksista.

Maksuttomat tietosuojakoulutukset verkossa

Tietosuojan ABC -verkkokoulutus

Koulutus on tuotettu kaikkien julkisella sektorilla työskentelevien hyödynnettäväksi. Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

  • Mitä tietosuoja on

  • Miksi tietosuoja on tärkeää

  • Miten henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja turvallisesti

Koulutus löytyy eOppiva-alustalta. Kouluttajat ovat tietosuojavastaava Johanna Järvinen oikeusministeriöstä, VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta ja johtava asiantuntija Tuula Seppo Digi- ja väestötietovirastosta.

Arjen tietosuoja -videokoulutukset

Arjen tietosuoja - tietosuojaa meille kaikille

Koulutus sisältää perustietoa tietosuojasta, henkilötietojen käsittelystä ja tietoturvallisuudesta.

Johdon ja esimiesten koulutusvideo

Koulutuksessa käydään läpi uudistunut tietosuojalainsäädäntö, uudet velvoitteet, riskienhallinta, tietosuojavastaava, hankinnat, sopimukset, tietojen luovuttaminen, seuraamukset, osoitusvelvollisuus ja johdon huoneentaulu.

Tietosuojaa henkilötietoja käsitteleville

Koulutuksen voi katsoa joko kokonaisena tai kuudessa osassa. Koulutukset ovat Vimeo-videopalvelussa.

Katso sisällöt osissa:

  1. Tietosuojaperiaatteet, ohjeistus henkilötietojen käsittelijöille, tietosuojavastaava, henkilötietojen käsittely
  2. Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, osoitusvelvollisuus, hankinnat ja sopimukset
  3. Suostumusmenettely, tietoturva ja riskienhallinta, riskiperusteinen lähestymistapa, vaikutustenarviointi
  4. Rekisteröidyn informoiminen ja yhteisrekisteri
  5. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, jatkuva laadunparantaminen (PDCA-malli), osaamisen kehittäminen ja ylläpito, RACI-vastuunjakomatriisi, MMKT-toimintamalli
  6. Anonymisointi, pseudonymisointi, säilytys ja arkistointi, hävittäminen, MMKT-toimintamalli

 

Maksuttomat digiturvallisuuskoulutukset verkossa

 

Päivitetty: 20.4.2020