Profiilinhallinta

Profiilinhallinta mahdollistaa käyttäjästä kerättyjen attribuuttitietojen sijainnin tallentamisen käyttäjän tilille (AuroraAI-tili) sekä tietojen hyödyntämisen muiden verkkoon kytkettyjen palvelujen välillä. Profiilinhallinnan hyödyntäminen on mahdollista käyttäjän annettua palvelulle tietojen tallentamis- tai hyödyntämisluvan. Palvelun liittäminen AuroraAI-tiliin tapahtuu käyttäjän toimesta. Käyttäjä kirjautuu palvelun tarjoaman kirjautumislinkin kautta AuroraAI-tilille sekä määrittää saako palvelu tallentaa tai hyödyntää tiliä. 

Profiilinhallintaratkaisu toteuttaa

  • AuroraAI-tilin luonnin, kirjautumisen ja hallinnoinnin
  • suosittelun yhteydessä siirretyn tiedon hyödyntämisen
  • käyttäjästä kerättyjen attribuuttitietojen sijainnin tallentamisen AuroraAI-tilille
  • käyttäjästä aiemmin kerättyjen tietojen hyödyntämisen rajapinnan kautta.

AuroraAI-tili

AuroraAI-tili on käyttäjän (kansalainen) omien AuroraAI-verkkoon liitettyjen palvelujen hallinnointiratkaisu. Käyttäjä voi hallinnoida antamiaan tietoja ja suostumustaan tietojen luovuttamiseen AuroraAI-tilillään. Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää helpottamaan siirtymistä palvelusta toiseen ja niiden avulla käyttäjä voi saada suosituksia elämäntilanteeseensa sopivista palveluista. AuroraAI-tili luodaan käyttäen yksityistä sähköpostiosoitetta sekä käyttäjän valitsemaa salasanaa. Kirjautuminen tilille tehdään edellä mainittujen tietojen avulla.

Käyttäjä pystyy AuroraAI-tilin kautta tarkastelemaan tiliin liitettyjä palveluja, muuttamaan liitettyjen palvelujen tallennukseen ja hyödyntämiseen liittyviä tietoja, poistamaan liitetyn palvelun tililtä sekä poistamaan tarvittaessa koko AuroraAI-tilin.

Käyttäjän attribuuttitietojen (sijainnin) tallentaminen profiilinhallintaan sekä tietojen hyödyntäminen profiilinhallinnan kautta

Kun käyttäjä kirjautuu AuroraAI-tilille AuroraAI-verkkoon liitetyn palvelun kautta ensimmäistä kertaa, häntä pyydetään määrittelemään, mitä tietoja tiliin liitetty AuroraAI-verkon palvelu voi tallentaa tilille sekä mitä tietoja palvelu voi hyödyntää. 

Kun käyttäjä on antanut siihen luvan, AuroraAI-verkkoon liitetty palvelu voi tallentaa käyttäjästä tietoja profiilinhallintaan tai pyytää muiden palvelujen tietoja käyttäjästä hyödynnettäväkseen.

Päivitetty: 6.10.2021