Mitä ovat AuroraAI-verkon ydinkomponentit?

AuroraAI-verkko muodostuu ydinkomponenteista ja AuroraAI-verkkoon liittyneistä palveluista. Ydinkomponentit mahdollistavat AuroraAI-verkkoon kytkettyjen palveluiden keskinäisen vuorovaikutuksen. Digi- ja väestötietovirasto vastaa ydinkomponenttien toteuttamisesta.

AuroraAI-verkon ydinkomponentit ovat

Ydinkomponentit ja niiden mahdollistamat toiminnallisuudet ovat tarjolla kaikille AuroraAI-verkkoon liittyneille toimijoille. Ydinkomponenttien käytön edellytys kuitenkin on, että liittyminen on tehty ja palvelut pystyvät ottamaan käyttöön AuroraAPI:n. Ydinkomponenttien toteuttamat toiminnallisuudet on toteutettu niin, että taustoiltaan erilaiset organisaatiot voivat ottaa toimintoja käyttöön pienillä oman palvelun muutoksilla. AuroraAI-verkkoon liittyvän palvelun tulee teknisessä toteutuksessaan huomioida verkon ja ydinkomponettien asettamat vaatimukset. 

Tarkemman AuroraAI-verkon teknisen dokumentaation löydät AuroraAI-verkon wikistä.

Päivitetty: 12.5.2022