Mikä on palvelujen suosittelija?

AuroraAI-hankkeessa on toteutettu palvelujen suosittelija, joka etsii käyttäjän omasta itsestään ja elämäntilanteestaan antamien tietojen pohjalta käyttäjälle sopivia palveluja. Suosittelija suosittelee palveluita, jotka on tallennettu Palvelutietovarantoon (PTV). PTV on kansallinen keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot kuvaavat palvelunsa asiakaslähtöisesti. Tietovarantoon on tallennettu 22 000 palvelun tiedot. Miten PTV liittyy AuroraAI-tekoälyohjelmaan -koulutustallenteesta saat lisätietoa AuroraAI-hankkeesta sekä siitä, miten AuroraAI-verkko hyödyntää PTV-tietoja. Koulutusmateriaali on saatavissa myös PDF-tiedostona.

Käyttäjä antaa itsestään tietoja (esim. ikä tai asuinpaikka) AuroraAI-verkkoon verkkoon kytkeyneessä palvelussa, jossa hän on. Käyttöliittymästä riippuen käyttäjältä voidaan kysyä taustatietoja esimerkiksi eri elämänalueita kartoittavalla kyselylomakeella tai chat-keskustelun aikana.

Tämän jälkeen käyttäjän antamat tiedot lähetetään Aurora-rajapinnan kautta suosittelijalle. Suosittelija etsii annettuja tietoja hyödyntäen Palvelutietovarannosta sopivia palveluita ja palauttaa suositeltavien palvelujen ja asiointikanavien tiedot rajapintaa pitkin takaisin. Tämän jälkeen palvelu, jossa käyttäjä on, voi näyttää saadut suositukset käyttäjälle.

Mitä tietoja suosittelijalle voidaan lähettää?

Ensimmäisessä vaiheessa AuroraAI-verkko tukee palvelusuosittelujen näyttämistä 1317-vuotiaille nuorille, ja suosittelu voidaan tehdä vain 3x10D -kyselyn pohjalta. 3x10D on DIAKin tutkijoiden kehittämä elämäntilannemittari, jonka avulla on mahdollista kartoittaa nuoren elämäntilannetta. Kyselyssä nuori vastaa asteikolla 110, miten tyytyväinen hän on elämänsä osa-alueisiin.

3x10D -elämänalueet ovat: 

  • opiskelu tai työ
  • perhe
  • ystävät
  • terveys
  • itsensä kehittäminen
  • asuminen
  • raha-asiat
  • itsetunto
  • vaikeuksien voittaminen
  • tyytyväisyys elämään

Kun nuori on vastannut kyselyyn, suosittelija hakee nuoren kannalta keskeisiä 3x10D -elämäntilanteisiin sopivia palveluja. 3x10D -elämänalueiden lisäksi rajapintaan voi antaa tiedon vastaajan kotikunnasta. Rajapinta palauttaa vastauksessaan palvelut, jotka parhaiten sopivat eri elämänalueista saatuihin tietoihin ja ovat yhdistelmä kaikista annetuista tiedoista. 

Mikään edellä mainituista tiedoista ei ole pakollinen, vaan suositteluja on mahdollista hakea myös vaikka vain yhden elämänalueen osalta. Rajapinnasta on mahdollista hakea erikseen valtakunnallisia tai kunnallisia suosituksia. Ensimmäisessä vaiheessa kuntakohtaisia suosituksia on mahdollista saada vain Oulun, Turun ja Mikkelin palveluista

Miten saan suosittelijan käyttööni?

Suosittelijaa käytetään AuroraAPI-rajapinnan kautta. Suosittelijan saa käyttöönsä hakemalla AuroraAI-verkon käyttölupaa.

Mitä tulevaisuus tuo?

Suosittelun ja rajapinnan toimintaa parannetaan ja tarkennetaan ensimmäisten käyttötapausten yhteydessä. Suosittelua on tarkoitus laajentaa myöhemmin myös muihin kohde- ja ikäryhmiin sekä muihin, tarkemmin määriteltyihin elämäntilanteisiin.

Päivitetty: 21.6.2021