Kuinka kuvaan palveluja Palvelutietovarantoon?

Miten tunnistan palvelun?

Palvelussa asiakas toimii vuorovaikutuksessa palvelun tarjoajan kanssa. Palvelun seurauksena asiakkaan palvelutarve toteutuu tai tilanne selviää. 

PTV-palvelun tunnistat siitä, että palvelulla on aina

  • asiakkaita
  • asiointikanavia, joiden välityksellä asiakas voi asioida.

Palvelu kuvataan asiakkaan, ei palvelua järjestävän organisaation tai sen prosessien näkökulmasta. Esimerkiksi hallinto, laskutus tai valvontatehtävät eivät ole palveluita, eikä niitä kuvata Palvelutietovarantoon.

Miten rajaan palvelun?

Rajaa palvelu riittävän suppeasti niin, että voit kuvata sen tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi "verotus" tai "perheiden palvelut" ovat liian laajoja kokonaisuuksia, jotta asiakas voisi löytää tarvitsemansa. Niihin itse asiassa sisältyy useita erillisiä palveluja, joita kansalainen tai yritys tarvitsee eri tilanteissa. Esimerkiksi "verokortti" tai "varhaiskasvatus" ovat sopivan kokoisia palveluita, joihin liittyy selkeät rajatut asiointikanavat.

Miten kuvaan palvelun Palvelutietovarantoon?

Kuvaa palvelu hyvällä yleiskielellä asiakkaan näkökulmasta. Voit reilusti sinutella asiakasta!

Kirjoita kukin tieto sille varattuun kenttään. Muuten sisältö ei ole koneluettavaa eikä tekoälyn hyödynnettävissä.

Kuvaa palvelu niin tarkasti, ettei asiakkaan tarvitse kysyä lisätietoja puhelimitse tai sähköpostilla. Palvelun kuvauksen perusteella asiakkaan täytyy pystyä toimimaan itsenäisesti ja löytämään ne asiointikanavat, joissa palvelu on saatavilla. 

Huolehdi, että kirjoittamasi teksti

  • on silmäiltävää, ja helppolukuista
  • esittää tärkeimmän asian alussa
  • ei markkinoi tai mainosta
  • kestää hyvin aikaa
  • on kirjoitettu selkeällä kielellä, joka ei sisällä turhaan vaikeita käsitteitä
  • on aktiivimuodossa ("Toimita lomake asiakaspalveluun", ei "Lomake toimitetaan asiakaspalveluun".)

Palvelutietovarannon käyttöliittymään on toteutettu tekstintarkastustoiminallisuus. Tekstintarkastus auttaa käyttäjää kuvaamaan tiedot ennalta sovittujen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi tekstintarkastus pystyy reaaliaikaisesti löytämään tekstiin piiloutuneet oikeinkirjoitusvirheet. Korjaathan tekstin huomautusten perusteella!

Palveluhallinta-sivustolta löydät lisätietoa siitä, miten palvelu tulee kuvata.

Miten tuotan laadukasta sisältöä PTV:hen AuroraAI:n tarpeisiin -koulutustallenteessa kerromme tarkemmin, miten PTV-palvelut tulee kuvata, jotta niitä voi hyödyntää AuroraAI-verkossa. Koulutusmateriaali on saatavissa myös PDF-tiedostona.

Palvelun liittäminen asiointikanavaan

Jotta palvelukuvausta voidaan hyödyntää AuroraAI:n palvelusuosituksissa, sillä tulee olla vähintään yksi asiointikanava. On erittäin suositeltavaa, että palveluun liitetään vähintään yksi verkkoasiointi- tai verkkosivukanava. Liitä palvelu kaikkiin niihin asiointikanaviin, jotka mainitset palvelukuvauksessa. Jos palveluun liittyen voi viestiä Suomi.fi-viestien kautta, huolehdi siitä, että tämä asiointikanava on liitetty myös palveluusi.

Palvelun pakolliset tiedot

Kentän nimi Ohje kentän sisällön kuvaamiseksi Esimerkkipalvelu: Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut (Oulu)
Palvelutyyppi Valitse listasta onko palvelun palvelutyyppi palvelu, lupa tai muu velvoite vai ammattipätevyys. Palvelu
Nimi Anna palvelulle ymmärrettävä, asiakaslähtöinen nimi. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
Tiivistelmä Anna palvelulle enintään 150 merkkiä pitkä tiivistelmä. Tiivistelmän pitää olla selkeä ja auttaa yksinään käyttäjää valitsemaan, onko palvelu hänelle hyödyllinen. Saat nuorten tieto- ja neuvontapalveluista ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.
Kuvaus Kirjoita asiakkaalle kuvaus siitä, mikä palvelu on, mitä se pitää sisällään ja mitä asiakas palvelusta saa.

Älä lisää kenttään www-osoitteita, puhelinnumeroita, katuosoitteita tai muita asiointitietoja, vaan nämä asiat asiointikanavissa ja liitä kanavat palveluun.
Saat nuorten tieto- ja neuvontapalveluista ammattitaitoista ja luottamuksellista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ilman ajanvarausta.

Saat tietoa muun muassa harrastuksista, tapahtumista, opiskelusta, terveyspalveluista, matkailusta, ulkomailla työskentelystä ja opiskelusta, asumisesta, työllisyydestä ja oikeuksista.

Omatoimisesti voit katsoa esitteitä ja lehtiä sekä käyttää tietokonetta. Voit skannata, tulostaa ja ottaa kopioita veloituksetta.
Toimintaohjeet Kerro, miten asiakkaan pitää toimia saadakseen palvelun, mitä asiointikanavia hän voi käyttää ja mikä näistä kanavista on suositeltava tai ensisijainen.

Älä lisää kenttään www-osoitteita, puhelinnumeroita, katuosoitteita tai muita asiointitietoja, vaan nämä asiat asiointikanavissa ja liitä kanavat palveluun.
Kysy neuvoja ja apua asioimalla nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa, Nettinappi-verkkopalvelun kautta, soittamalla, sähköpostitse osoitteella bystrom[at]ouka.fi tai facebookin kautta.
Ehdot ja kriteerit Jos palvelua tarjotaan vain rajatussa tilanteessa tai sen saamiseen liittyy esimerkiksi asiakkaan ikään, asuinkuntaan tai statukseen liittyviä ehtoja, kerro se kentässä.

Älä lisää kenttään www-osoitteita, puhelinnumeroita, katuosoitteita tai muita asiointitietoja, vaan nämä asiat asiointikanavissa ja liitä kanavat palveluun.
Tieto- ja neuvontapalvelua saat 13–30-vuotiaana oululaisena nuorena/nuorena aikuisena, nuorten parissa toimivana tai nuorten vanhempana.
Maksullisuus Valitse pudotusvalikosta, onko palvelu maksullinen vai maksuton. Jos palvelu on maksullinen, kuvaa hintatieto maksullisuuden lisätieto -kentässä. Maksuton
Kielet, jolla palvelu on saatavilla Valitse listasta kielet, joilla palvelua tarjotaan.  suomi
Alue, jolla palvelu on käytettävissä Valitse listasta, millä alueella palvelu on käytettävissä. Valitse mahdollisimman tarkan tason aluerajaus. Oulu
(Koodisto: Kunnat 2021)
Kohderyhmä Valitse listasta, mille kohderyhmälle tai kohderyhmille palvelu on tarkoitettu. Valitse mahdollisimman tarkan tason kohderyhmä.
  • Jos kuvaat nuorten palveluita, palvelulle tulee antaa kohderyhmä nuoret (voi antaa muitakin kohderyhmiä).
Nuoret
(Koodisto: Julkisten palvelujen kohderyhmäluokat)
Palveluluokka Valitse listasta mihin aihepiiriin tai aihepiireihin palvelu kuuluu. Voit valita 1-4 palveluluokkaa. Mahdollisimman monen tulee olla alapalveluluokkia.
  • HUOM! Jos kuvaat nuorten palveluita, huolehdithan, että vähintään yksi lisäämistäsi palveluluokista on Nuorisopalvelut tai jokin sen alaluokista.
Ohjaamot sekä muut nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut
(Koodisto: Julkisten palvelujen luokitus)
Asiasana Anna palvelulle 110 palvelun sisältöä kuvaavaa asiasanaa. nuorisotyö, verkkonuorisotyö
(Koodisto: Koko-ontologia)
Toteutustapa ja tuottaja Valitse listasta, onko palvelu oman organisaatiosi vai jonkun toisen organisaation tuottama. Itse tuotettu palvelu
(Koodisto: Julkisten palvelujen tuotantotapaluokat)

 

Päivitetty: 20.9.2021