AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketti

Tässä aloituspaketissa kerromme sinulle
  • mikä AuroraAI-verkko on ja miten se hyödyntää tekoälyä
  • millaisia hyötyjä verkkoon kytkeytyvät palvelut ja palveluiden loppukäyttäjät voivat saada AuroraAI-verkosta
  • mitä ovat AuroraAI-verkon ydinkomponentit ja miten niitä voidaan hyödyntää
  • miten AuroraAI-verkkoon liitytään
  • miten AuroraAI-verkossa suositeltavat palvelut kuvataan Palvelutietovarantoon (PTV) ja miten PTV otetaan käyttöön.

Tervetuloa mukaan AuroraAI-verkkoon!

Mikä on AuroraAI-ohjelma?

AuroraAI on valtiovarainministeriön käynnistämä ohjelma, jonka tavoitteena on helpottaa tekoälyn avulla sitä, että ihmiset saisivat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Verkon tavoitteena on parantaa palveluiden ja ihmisten kohtaamista, niin että ihmisen tarpeet täyttyvät hänen yksilöllisissä elämäntilanteissaan.

Ohjelmassa rakennetaan sekä tekniset valmiudet verkon toiminnallisuuteen sekä muodostetaan palveluiden verkostoa. Ohjelmaa tehdään ketterien periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä että suunnitelmia tarkennetaan sitä mukaan kun opitaan minkälaiset ratkaisut toimivat parhaiten.

Lisätietoa AuroraAI-ohjelmasta SuomiDigin AuroraAI-verkostosivulla ja valtiovarainministeriön sivuilla.

Päivitetty: 11.5.2021