Taitoja digituen antajalle: Yhdistysten digiosaamista kehittämässä 16.3.2021 klo 14-15

Taitoja digituen antajalle-webinaarisarjan seuraavassa tilaisuudessa esitellään InPromptu-hankkeessa kehitettyjä keinoja, julkaisuja ja tukimateriaaleja yhdistysten digiperusosaamisen kehittämiseksi.

InPromptu on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n hanke, jossa lisätään työttömien yhdistysten ja muiden yhdistystoimijoiden digiosaamista valmennuksia ja webinaareja järjestämällä.

Hankkeen kotisivut: https://bit.ly/inpromptu

Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.