Varmista digitaalisten palveluiden yhteensopivuus yleisesti käytettyjen ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa

Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa yhteensopivuus yleisesti käytettyjen ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. (1)

Viranomaisen on kohdeltava asiakkaita tasapuolisesti. Palvelun suunnittelussa ja ylläpidossa tulee varmistaa, että palvelun olennaiset tiedot ovat käyttäjälle helposti saatavilla kaikilla tietoliikenneyhteyksillä ja yleisesti käytössä olevilla ohjelmistoilla (esim. eri selaimet tai käyttöjärjestelmät), käyttöpaikasta ja -ajasta riippumatta.

Varmista yhteensopivuus selainohjelmistojen ja apuohjelmistojen kanssa 

Digitaalisen palvelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa on varmistettava palvelun yhteensopivuus yleisimpien selainohjelmistojen ja apuohjelmistojen kanssa.

Digitaalisen palvelun toimivuus varmistetaan hyvällä suunnittelulla, joka tunnistaa ja ottaa huomioon käyttäjäryhmät ja käyttötapaukset, erityisryhmiä unohtamatta. 

Digitaalisen palvelun toimintaa tulee testata yleisesti käytettyjen ohjelmistojen kanssa osana sen toteuttamista ja ylläpitoa. Testaus tulee suunnitella ja dokumentoida, jotta viranomainen voi tarvittaessa osoittaa noudattaneensa yhteensopivuusvaatimuksia.

Varmista digitaalisten palvelujen toimivuus erilaisilla tietoliikenneyhteyksillä 

Viranomaisen on varmistettava, että digitaalinen palvelu toimii erilaisilla tietoliikenneyhteyksillä. Palvelun käyttäjän tulee saada palvelussa olennaiset tiedot saataville yleisesti käytössä olevilla tietoliikenneyhteyksillä palvelun käyttöpaikasta ja -ajasta riippumatta.

Kaikkialla Suomessa ei ole käytettävissä nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Yleisesti käytössä olevalla tietoliikenneyhteydellä tarkoitetaan suuntaa-antavasti saapuvassa verkkoliikenteessä 2 Mbit/s. Viranomainen voi tunnistaa asiakkaiden käytössä olevat selaimet ja tietoliikennenopeudet seuraamalla palvelujen käyttöä.

Päivitetty: 28.2.2020
Tämä on osa:
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle
Siirry osioon