Tiedota selkeästi digitaalisista asiointikanavista

Viranomaisen on tiedotettava digitaalisissa palveluissaan selkeästi, miten jokainen voi hoitaa asiansa viranomaisen kanssa sähköisesti. (1)

Tiedottaminen 

Mahdollisuudesta asioida viranomaisen digitaalisissa palveluissa tulee tiedottaa  viranomaisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelmien mukaisesti. Tiedottaminen huomioidaan osana viranomaisen asiakasviestintää. Palveluiden käyttömahdollisuudesta voidaan kertoa myös asiakaspalvelutilanteessa ja Kansalaisneuvonnassa. 

Tiedottamisen on oltava selkeää ja sen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida erilaiset  asiakasryhmät sekä selkeä kielenkäyttö. Tiedottamisen laajuus ja keinot sen toteuttamiseksi ovat viranomaisen harkittavissa. Tiedottamisen tukena viranomaisen tulee tarjota  ohjeita ja neuvontaa digitaalisten palveluidensa käyttöön.

Löydettävyys 

Digitaalisten palvelujen löydettävyys tukee asiakkaiden sähköistä asiointia ja käyttömahdollisuuksia viranomaisten digitaalisissa palveluissa. Viranomainen huolehtii siitä, että palvelu tietosisältöineen on helposti löydettävissä ja käytettävissä omien verkkosivujensa kautta. Sivustojen on oltava ajantasaisia, jäsenneltyjä ja niiden sisäisten hakukoneiden on ohjattava asiakas helposti tämän etsimään tietoon. Digitaalisten palvelujen suunnittelun ja ylläpidon periaatteet tulee ottaa huomioon löydettävyyden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Päivitetty: 19.3.2020
Tämä on osa:
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle
Siirry osioon