Tarjoa löydettäviä palveluja

Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. (1)

Verkkosivun osoite tulee muodostaa siten, että se on helppo muistaa ja ymmärtää. Verkkotunnuksen tulee olla helposti löydettävissä. Suositeltavaa on käyttää verkkotunnuksena organisaation nimeä tai yleisesti tunnettua lyhennettä perusmuodossaan. 

Jos verkkotunnus muuttuu, on suositeltavaa ylläpitää vanhassa osoitteessa sivua, joka ilmoittaa osoitteen muuttumisesta. Vanhan osoitteen tulee ohjata käyttäjä uuteen osoitteeseen ainakin uuden palvelun alkuvaiheen ajan. 

Löydettävyyden varmistamiseksi viranomaisen tulee huolehtia siitä, että digitaalinen palvelu tietosisältöineen on selkeästi löydettävissä: 

  • Viranomaisen omien verkkosivustojen kautta
    • Viranomaisen omat verkkosivustot jäsennetään niin, että kaikki asiointiin liittyvät palvelut ovat helposti löydettävissä. Lisäksi digitaalinen palvelu on hyvä suunnitella ja toteuttaa niin, että se on ulkoasultaan yhdenmukainen viranomaisen muiden verkkopalveluiden kanssa. Jos on tarkoituksenmukaista luoda palvelulle itsenäinen visuaalinen ilme, tulee varmistaa, että käyttäjälle käy selkeästi ilmi, minkä organisaation tuottama palvelu on kyseessä. 
  • Suomi.fi-palvelutietovarannosta
  • Ajantasaisena hakukoneiden avulla
    • Palvelua rakennettaessa ja ylläpidettäessä on varmistettava, että palvelu ja sen sisällöt ovat helposti hakukoneiden löydettävissä. 
  • Lisäksi digitaaliseen palveluun on hyvä olla linkitys mahdollisista muista aiheeseen liittyvistä verkkopalveluista.

 

Päivitetty: 18.3.2020
Tämä on osa:
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle
Siirry osioon