Tarjoa helppokäyttöisiä palveluja

Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. (1)

Digitaalisen palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava käyttäjälähtöisyyden periaatteita ja menetelmiä. 

Helppokäyttöisyys varmistetaan käytettävyysarvioinneilla ja -testauksilla. Käytettävyysarviointeja tai -testejä tulee jatkossa tehdä säännöllisesti erityisesti ennen uuden digitaalisen palvelun käyttöönottoa sekä silloin, kun digitaalisessa palvelussa otetaan käyttöön merkittäviä uusia toimintoja.

Päivitetty: 28.2.2020
Tämä on osa:
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle
Siirry osioon