Käsikirja digilainsäädännön soveltamisesta

Käsikirjalla tuetaan digitaalisten palvelujen kehittämistä julkisen hallinnon organisaatioissa.

Käsikirja sisältää:

  • Esimerkkejä lainsäädäntöratkaisuista, joita on tehty eri organisaatioita koskevassa lainsäädännössä digitaalisten palvelujen kehittämiseksi
  • Esimerkkejä tulkintaratkaisuista, joita eri organisaatiot ovat tehneet heitä koskevan vanhemman lainsäädännön osalta digitaalisten palvelujen kehittämiseksi
  • Esimerkkejä lainsäädäntö- ja tulkintaratkaisuista, jotka estävät digitaalisten palvelujen kehittämistä
  • Tietoa julkaisuista ja sisällöistä, joista on apua digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Käsikirjaan viedyt esimerkit on koottu Digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän toimesta eri organisaatioilta. Työryhmä ei ole valmistellut ja muodostanut omia soveltamissuosituksia käsikirjaan. On huomattava, että kullakin julkisen hallinnon organisaatiolla on vastuu organisaatiota koskevan lainsäädännön tulkinnasta ja noudattamisesta.

Lisätietoja lainsäädäntötyöryhmästä täältä: https://vm.fi/lainsaadantotyoryhma 

Päivitetty: 9.1.2023