Digipalvelulain toimeenpanoa tukeva koulutussarja syksy 2022

Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmä järjestää koulutusta syyskuussa 2022. Tällä sivustolla julkaistaan tallenteet ja materiaalit.
Linkit koulutusten tallenteisiin julkaistaan tekstitysten valmistuttua.

Koulutuksissa keskitytään tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita ongelmakohtia digipalvelulain toimeenpanossa. Kohderyhmänä ovat viranomaiset.

Kouluttajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan asiantuntijat sekä lainsäädäntötyöryhmän jäsenet. 

Digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset (koulutus 5.9.2022)

Tallenne digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset (koulutus 5.9.2022)

Digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi (koulutus 12.9.2022)

Tallenne digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi (koulutus 12.9.2022)

Saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä (koulutus 19.9.2022): EN 301 549 -standardi, kohtuuttoman rasitteen arviointi ja palautemekanismi

Tallenne saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä (koulutus 19.9.2022)

Päivitetty: 27.9.2022