Digilainsäädännön tilannekuva

Täältä löytyy digitalisaatioon liittyvän yleislainsäädännön tilannekuva eli mitä vähintään tulee ottaa huomioon, kun kehitetään digitaalisia palveluita. Lista ei ole tyhjentävä.
Kuva: Valtiovarainministeriö

Tähän tilannekuvaan on pyritty keräämään jokaista (julkishallinnon organisaatiota) koskevaa lainsäädäntöä. Tilannekuvaa päivitetään Digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän toimikauden aikana, minkä lisäksi sitä tullaan täydentämään käsikirjalla hyvistä käytännöistä.

Erityislainsäädännön tuntemisen ja soveltamisen osalta parhaita asiantuntijoita ovat kyseessä olevan erityislainsäädännön hallinnonalan toimijat. Erityislainsäädäntöä tullaan käymään läpi myöhemmin julkaistavassa käsikirjassa tapausesimerkkien kautta.

Tilannekuva on jaoteltu kahteen tiedostoon; ensimmäisessä tiedostossa jokainen säädös pääsisältöineen ja toisessa tiedostossa on avattu muun muassa soveltamisalaa, velvoittavuutta ja seikkoja, mitä tulee palveluiden kehittämisessä huomioida. 

Päivitetty: 16.9.2022