Lainsäädäntö

Suomidigin lainsäädäntöosio esittelee keskeisiä lakeja, joita digitaalisia palveluja tarjoavien viranomaisten tulee noudattaa. Osioon tullaan kokoamaan lain velvoitteisiin liittyviä suosituksia. Tästä osiosta saat yhteenvedon yleisimmistä digitaalisia palveluja koskevista laeista, jotta voit varmistaa oman organisaatiosi tarjoamien palvelujen lainmukaisuuden. Tällä hetkellä sivustolta löytyy suosituksia digitaalisia palveluja käsittelvän lain tulkintaan. Suositukset julkisen hallinnon tiedonhallintaan liittyvästä laista päivitetään sivustolle maaliskuussa heti kun suositukset ovat julkaisuvalmiita.

Huomioithan, että digitaalisia palveluja koskevaa lainsäädäntöä on runsaasti ja tämä sivu tulee kokoamaan yhteen ainoastaan digitalisaatioon liiittyvän yleislainsäädännön. Jokainen viranomainen vastaa itse lain tulkinnasta ja omaa palvelua koskeva lainsäädäntö on hyvä tarkistaa juristin tai lain asiantuntijan kanssa. Lisätietoa lain tulkinnasta saa esimerkiksi lakia valvovilta viranomaisilta.

Päivitetty: 13.9.2022