Valvira hyötyy valtuudet-palvelusta, mutta omat palvelut peittoavat vielä viestit ja palveluväylän

Kuva: Markku Pajulahti
Valviran suomi.fi-käyttöönotot tiivistettynä

Käyttöönotetut palvelut: Suomi.fi-tunnistus, Suomi.fi-valtuudet, Suomi.fi-viestit, Suomi.fi-palvelutietovaranto, Suomi.fi-palveluväylä

Käyttöönoton kustannukset: kohtalaiset

Valviran Suomi.fi-palvelut integraatioineen

Suomi.fi-tunnistus on ollut käytössä pitkään Valviran sähköisessä asiointipalvelussa sekä toimintakertomuspalvelussa, joka on tarkoitettu yksityisille sote-palvelujen tuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

Valtuudet-palvelu tulee juuri käyttöön toimintakertomuspalvelussa ja se myös korvaa kesällä 2020 Katso-palvelun sähköisessä asioinnissa. Palveluväylä oli käytössä valtuudet-palvelun käyttöönotossa.

Viestit-palvelu on ollut tuotantokäytössä syksystä 2019 lähtien. Käytössä on myös palvelutietovaranto.

Kokemuksia käyttöönoton sujumisesta

Viestien käyttöönotto sujui mutkattomasti ja aikataulun mukaisesti. Väestörekisterikeskus tuki tätä hyvin.

Valtuudet-palvelun käyttöönotto on ollut sekavampaa. Palvelu piti ottaa käyttöön jo aiemmin, mutta myöhäisessä vaiheessa kävi ilmi, ettei se sopinutkaan meille. Siksi jatkamme Katson käyttöä kesään asti. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi julkishallinnon virastot, joita ei välttämättä löydy PRH:n rekistereistä ja joilla ei ole merkittynä edustusoikeutta. Valtuuttamisessa on ollut heidän osaaltaan epäselvyyksiä. Tällä hetkellä asioiden eteneminen on toki jo selvää, mutta asiakkaille tuo työtä kahdessa eri palvelussa toimiminen. Olisimme toivoneet VRK:lta selkempää viestintää muutoksista. Saimme uusinta tietoa ainoastaan kysymällä, ja suunnitelmat muuttuivat monta kertaa Valtuudet-palvelun kohdalla.

Päädyimme käyttämään palveluväylää valtuuksien käyttöönotossa, mutta prosessi oli huomattavan monimutkainen ja vaati papereita ja allekirjoituksia. VRK:n aikataulut olivat optimistisia. Olisi hyvä, jos teknisen liitännän ja sertifikaatit voisi hoitaa sähköisesti asiakaspalvelussa klikkailemalla.

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotosta koituneet kustannukset

Esimerkiksi viestien käyttöönottaminen ei ollut kallista, eivätkä kustannukset olleet muutenkaan kovinkaan korkeat. Saimme VM:n rahoituksen eikä VRK laskuttanut omasta työstään. Konsepti on siinä mielessä hyvä. Ylimääräiset kustannukset liittyvät valtuuksien käyttöönoton viivästymiseen.

Ruusuja tai risuja Suomi.fi-palveluille

Valtuudet-palvelussa on paljon potentiaalia, sillä puolesta-asiointi helpottuu merkittävästi. Palvelu on valtion näkökulmasta näppärä ja siitä hyötyvät varmasti myös yritykset.

Viestit-palvelun käyttö ei ole vielä aktiivista, sillä moni kirjautuu mieluummin Valviran omaan asiointipalveluun, minkä käyttö saatetaan kokea helpommaksi. Ilman Valviran omaa palvelua vaikutus voisi olla suuri. Viestit otettiin käyttöön, kun suunniteltiin Valviran ja aluehallintovirastojen yhdistämistä. Hyötypotentiaali olisi kohdistunut nimenomaan aluehallintovirastoihin, joilla on paljon enemmän maapostia. Meille käyttökohteita voi olla kaksisuuntaisessa viestinnässä, ja viranomaisten välisen viestinnän mahdollisuus olisi toivottu lisuke.

Kun isot yritykset ja kansalaiset saadaan aktivoitua viestit-palvelun käyttäjiksi, hyödyt tulevat paremmin esiin. Olisi hyvä, jos palvelun voisi hyväksyä käyttöön minkä tahansa sitä käyttävän organisaation kanssa asioidessa.

Palveluväylän ja palvelutietovarannon hyödyt ovat toistaiseksi kyseenalaisia. Varannossa on paljon samaa tietoa, jota löytyy organisaation omilta sivuilta. Kokemusten mukaan ihmiset selvittävät asiat mieluummin suoraan viranomaisen kautta.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoihin liittyviä vastauksia antoivat Valviralta Oskari Halttunen, Anna-Mari Lappalainen ja Tuomas Hujala

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja