Oulun kaupungin Omahoito-palvelu Suomi.fi-valtuuksien käyttäjäksi – sähköisestä asioinnista helpompaa ja luotettavampaa

animated landscape

Oulun kaupungin Omahoito-palvelussa otettiin käyttöön Suomi.fi-valtuudet ja helpotettiin näin oululaisten sähköistä asiointia terveydenhuollon asioissa. Oulun kaupungin kehittämiskoordinaattori Riikka Hirvasniemen mukaan notkealle ja asiointia helpottavalle ratkaisulle on ollut kysyntää kaupungin nopeasti muuttuvan väestöpohjan vuoksi.

– Oulun keski-ikä on nuori ja täällä asuu paljon lapsiperheitä, mutta toisaalta myös ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti. Tärkeät asiakasryhmät ovat jääneet sähköisen asioinnin ulkopuolelle.

Valtuuksien avulla Omahoidossa aikuinen voikin nyt asioida alle 10-vuotiaan huollettavansa puolesta: muun muassa varata aikoja, katsella laboratoriotuloksia ja täyttää terveyskorttia. Oikeus asioida lapsen puolesta tarkistetaan Valtuuksien avulla väestötietojärjestelmästä. Henkilö voi myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan ja esimerkiksi katselemaan laboratoriotuloksia, seurata INR-arvoja ja vaihtaa terveysasemaa. Sähköinen valtuus luodaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja se tallennetaan uuteen valtuusrekisteriin.

Tarve helpommalle sähköiselle asioinnille on tullut selväksi asiakkailta tulleessa palautteessa, Hirvasniemi kertoo.

– Asiakkailta tullut paljon toiveita tämän suhteen esim. omaishoitajilta ja lasten vanhemmilta.

Hirvasniemen mukaan projekti onnistui kokonaisuudessaan hyvin, mitä auttoi sujuva yhteistyö Väestörekisterikeskuksen kanssa.

– Projekti aloitettiin toukokuussa 2017 ja oli oikeastaan valmis jo pitkään, odottelimme vain terveydenhuollon valtuuskoodia. Tuotantokäytön aloitimme 9.1, kun samaan aikaan otettiin myös uusi kansalaisen ajanvaraus käyttöön, Hirvasniemi kertoo.

Projektia hidasti Hirvasniemen mukaan se, että terveydenhuollon nyt valmista valtuuskoodia jouduttiin odottamaan. Nyt Omahoito odottaa jo kuumeisesti sosiaalihuollon koodeja, jotta Valtuuksien kattavuutta palvelussa voisi vielä laajentaa.

– Projekti onnistui kokonaisuudessaan hyvin, yhteistyö eri toimijoiden välillä oli helppoa ja toimivaa. Tälle olisi suuri tarve, ja olemme saaneet asiakkailtamme jo paljon palautetta, että tällainen piti saada, Hirvasniemi kertoo.

Käyttöönottoprojektista Väestörekisterikeskuksella vastanneesta Jenni Karrista on hienoa, että Oulun Omahoidon kaltaiset palvelut ovat edelläkävijöinä mahdollistamassa sähköistä puolesta-asiointia terveydenhuollon palveluissa.

– Hyvän yhteistyön lisäksi projektissa oli mukavaa etenkin se, että sai olla mukana tekemässä palvelua, joka helpottaa oululaisten arkea, Karri toteaa. Odotan itsekin innolla jo sosiaalipuolen koodia, jotta palvelusta voidaan saada jopa nykyistäkin kattavampi ja parempi, Karri sanoo.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja