JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot

Tämä JHS-suositus määrittelee julkisen hallinnon asiakirjojen hallinnassa ja julkaisemisessa tarvittavia metatietoja. Suositus koostuu määrittelyosasta ja liitteenä esitetystä tallennusformaatista. Suosituksen yhteyteen tullaan liittämään myöhemmin XML-skeemoja. Suositus on sovellettavissa myös yksityissektorilla esim. määriteltäessä metatietoja dokumenttienhallintajärjestelmiä varten.

Suositus on tarkoitettu asiakirjahallinnon tarpeisiin sekä julkisen hallinnon asiakirjojen julkaisemiseen erityisesti verkkojulkaisuina. Suositus on syytä huomioida asiakirjojen hallinta- ja julkaisujärjestelmäsovellusten suunnittelussa. Suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti asiakirjahallinnon tietojärjestelmien ja julkaisujärjestelmien suunnitteluun ja hankintaan osallistuvat sekä järjestelmätoimittajat.

JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot
JHS 143 Liite 1 Soveltamisohje useamman tietojärjestelmän väliseen tiedonsiirtoon
Päivitetty: 17.3.2021