Viranomaisten ei ole pakko olla poteroissaan

Tanja Railo
18.12.2018 - 12:50
Kuva: Mikko Törmänen
Sosiaalinen media ja tapahtumien livestriimaukset mahdollistavat ministeriöille ja muille viranomaisorganisaatiolle uudenlaisen tavan olla vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä sekä aktiivisten kansalaisten ja järjestöjen kanssa. Näihin nykyajan hyödyllisiin työkaluihin on tarrannut kiinni myös Digi arkeen -neuvottelukunta, somessa tuttavallisesti #Digiarkeen-neuvottelukunta.

Itselläni on ollut iloa saada työskennellä viranomaisviestijänä neuvottelukunnassa, joka tavoittelee vuoropuhelua ja avoimuutta valtiovarainministeriön, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden välillä.

Neuvottelukunnan päätavoite on ”tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia”. Tavoitteena on myös ”löytää ja tukea uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä”.

Yritystä avoimuuteen ja aktiiviseen vuoropuheluun neuvottelukunnalla ainakin on ollut.

Vuoropuhelukanava, sillanrakentaja, yhteiskunnan korvat – tällaisia termejä Digi arkeen -neuvottelukuntaan on liitetty.

Viimeisin Digi arkeen -neuvottelukunnan järjestämä seminaari kulki nimellä ”Eettinen digiarki syntyy vuoropuhelussa”. Marraskuisen tapahtuman alaotsikko ”seminaari viranomaisille ja kansalaisjärjestöille” kertoo, että neuvottelukunnalla on yritystä saattaa yhteen neuvottelukunnan ulkopuolisiakin julkisen hallinnon edustajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Kuinka hyvin keväästä 2017 saakka toiminut Digi arkeen -neuvottelukunta on tehtävässään pärjännyt, jää ulkopuolisten tahojen arvioitavaksi. Itsearvioinnin neuvottelukunta toki tekee osana loppuraporttiaan, jonka se julkaisee keväällä 2019.

Koko yhteiskunnan digitalisaatiokehitys jatkuu kevään jälkeenkin. Ja julkisen hallinnon digitalisaation ohjaamista tapahtuu tulevaisuudessakin usean ministeriön alaisuudessa, vaikka valtiovarainministeriöllä erityisrooli onkin. Miten Digi arkeen -neuvottelukunnan esiin nostamat huolenaiheet – yhdenvertaisuuden varmistaminen, syrjäytymisen estäminen – tulevat tässä, sanokaamme laaja-alaisessa tilanteessa mahdollisimman tehokkaasti huomioiduksi?

Eettinen digiarki -seminaarissa aihetta liippaava pointti nousi yleisöstä. Puhuja kertoi käyvänsä vuoron perään valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön digitukeen liittyvissä tapahtumissa. Hän peräänkuulutti hallinnon välistä koordinaatiota.

Tätä kannatan, jotta kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, yritysmaailman ja viranomaisten vuoropuhelu johtaisi yhteiseen ymmärrykseen, parempiin digipalveluihin, tyytyväisiin asiakkaisiin ja Suomeen, jossa digitalisaatio ei johda syrjäytymiseen.

Kirjoittaja
Tanja Railo

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja