Tukea yhdistyksen digiasioiden dokumentointiin ja osaamisen kehittämiseen

Mikko Eloholma
2.2.2021 - 12:45 Lukuaika 3 minuuttia
InPromptu-hanke kehittää työttömien ja muiden yhdistystoimijoiden digiosaamista järjestämällä valmennuksia ja webinaareja. Hankkeessa on tuotettu yhdistysten digiasioiden dokumentointia helpottava Yhdistyksen huoltokirja sekä digitaalista perusosaamista kehittävä Osaamiskirja.

Hankkeemme ensimmäisessä vaiheessa tuimme yhdistyksiä verkkoalustojen käyttöönotossa ja digitaalisen viestinnän kehittämisessä. Tutuksi tulivat mm. Googlen työkalut sekä sosiaalisen median kanavat. Yhdistyksissä työtä- ja vapaaehtoistyötä tekevien vaihtuvuus on suuri, minkä vuoksi digitaalisia toimintatapoja kehitettäessä on tärkeää samalla dokumentoida käytäntöjä selkeään muotoon: jos esimerkiksi nettisivuja ylläpitänyt henkilö päättää yllättäen jättää yhdistystyönsä vähemmälle, tulisi tieto käyttäjätunnuksista ja salasanoista sekä viestinnän käytännöistä olla valmiina seuraajalle siirrettävänä.

“Opin Google Driven käyttöä ja sain motivaation yhdistyksen huoltokirjan tekemiseen”, kertoi eräs osallistuja InPromptu-valmennuksesta antamassaan palautteessa. Yhdistyksen huoltokirja julkaistiin hankkeessamme vuonna 2020. Kyse on pohjasta, johon yhdistykset voivat koota tiedot käyttämistään digitaalisista palveluista ja toimintatavoista. Huoltokirjan avulla varmistetaan, että tieto yhdistyksen käyttämistä teknologioista on helposti saatavilla. Kun kaikki noudattavat samoja työtapoja, on toiminta ja viestintä sujuvampaa. Huoltokirjaa esitellään 11.2.2021 järjestettävässä webinaarissa, johon voit ilmoittautua täällä.

Koulutuksiemme tavoitteena on ollut antaa yhdistyksille valmiuksia järjestää digiohjausta edelleen omille jäsenilleen ja kohderyhmilleen. Viime syksyn valmennuksemme jälkeen eräs osallistuja kommentoi: “Parasta oli keskustelu motivaation merkityksestä oppimisessa”.  Monesti digiohjauksessa tärkeintä onkin juuri motivaation herättäminen. Kun ohjattaville näyttää, mitä hyötyä uusista taidoista on heidän omassa arjessaan, muuttuu uusiin teknisiin ympäristöihin tutustuminenkin kiinnostavammaksi.

Olemme julkaisseet digiohjauksen ja itsenäisen opiskelun tueksi myös Osaamiskirjan. Se on otettu innostuneesti vastaan, ja sitä on jaettu eteenpäin mm. Vanhustyön keskusliiton, Työttömien keskusjärjestön ja Pohjois-Karjalan digitukiverkoston piirissä. Suosio on osoittanut, että perustason kirjallisille oppaille on kysyntää.

Osaamiskirjassa viitataan paljon yhdistyksen huoltokirjaan. Julkaisut tukevatkin toisiaan auttaen yhdistystä eteenpäin digitalisaation polulla. Kun yhdistyksen digitaaliset palvelut ja toimintatavat on dokumentoitu huoltokirjaan, on yhdistysväen osaamista myös helpompaa kehittää näihin käytäntöihin tukeutuen, samalla osaamiskirjan oppeja hyödyntäen.

Jatketaan digitaitojen opiskelua ja jaetaan tukeamme myös muille! 

Mikko Eloholma & InPromptu-hankkeen väki

 

InPromptu-hanketta (2018-31.3.2021) hallinnoi TIEKE ry. Mukana yhteistyössä on ollut Helsingin Työkanava ry.

Kirjoittaja
M
Mikko Eloholma

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja