Miten ja miksi Suomi.fin sisältöyhteistyömalli kehitettiin?

7.10.2021 - 14:43
Olimme muutaman verkkotoimittajan kanssa Design in Government -konferenssissa Rotterdamissa vuonna 2019. Siellä sisältömuotoilu oli ensi kerran näkyvästi mukana ohjelmassa. Osallistuimme eri maiden palvelumuotoilijoiden ja viestintäasiantuntijoiden vetämiin työpajoihin ja keskustelutilaisuuksiin, joissa jaettiin hyviä kokemuksia ja ratkottiin yhteisiä ongelmia. Erityisesti GOV.uk:n tekemä työ hallinnon verkkosisältöjen kehittämisessä ja verkostojen luomisessa jäi mieleen, ja halusimme poimia heidän kokemuksistaan meille Suomi.fihin sopivat opit. Siitä lähti kehitysprojekti, jossa uudistimme Suomi.fin sisältöjen tuotantomallin.

Kehitysprojektin alussa asetimme tavoitteeksemme, että haluamme tehdä aidosti asiakaslähtöisiä sisältöjä. Se onnistuu, kun osallistamme asiantuntijoita monilta eri aloilta ja erilaisista tehtävistä. 


Mikä muuttui? 

Suomi.fin poikkihallinnollisia sisältöjä on tuotettu jo monia vuosia. Olemme aina tarkastuttaneet sisällöt useiden organisaatioiden asiantuntijoilla, mutta eri asiantuntijat eivät ole kohdanneet prosessissa toisiaan. Emme ole myöskään pystyneet hyödyntämään organisaatioiden asiantuntemusta tarpeeksi sisältöjen kirjoitusvaiheessa. 

Loimme uuden mallin mielessämme kaksi päätavoitetta:  

  1. asiakas on sisällöntuotannon keskiössä 
  2. asiantuntijat kokevat työhön osallistumisen merkitykselliseksi.

Malli pohjaa perusteelliseen taustatyöhön 

Mallin kehittämisen tueksi haastattelimme viisi eri yhteistyöorganisaatiotamme, jotta saimme tietoa verkostojen jäsenten tarpeista ja toiveista. Sen jälkeen perehdyimme syvemmin sisältömuotoilun periaatteisiin. Keskeistä sisältöyhteistyömallin kehittämisessä oli tutkia asiakkaan ongelmaa ja selvittää asiakkaan tarpeita aiempaa enemmän jo ennen sisällön kirjoittamista.Toisena johtavana ajatuksena oli aidon yhteistyön kehittäminen verkoston organisaatioiden kanssa. 

Miten malli otettiin käyttöön? 

Samalla kun kehitimme sisältöyhteistyömallia, tuotimme uusia sisältöjä kolmessa eri verkostossa. Testasimme eri verkostoissa hieman erilaisia työskentelytapoja ja -välineitä. Malli ei ollut valmis, kun sisältötyö aloitettiin. Lähdimme rohkeasti kokeilemaan ja uudistamaan omaa tapaamme tehdä töitä. Luovuimme tarpeettomasta ja noukimme talteen toimivat käytännöt. Verkkotoimittajan tueksi kokosimme työkirjan, jossa ohjataan toimimaan mallin eri vaiheissa. Lisäksi päätimme esitellä mallin täällä SuomiDigissä, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tutustua sisältöyhteistyömalliimme. 

Malli ei ole edelleenkään täysin valmis, vaan testaamme eri osa-alueita ja kokeilemme erilaisia menetelmiä ja työvälineitä eri verkostoissa. Lisäksi otamme huomioon verkostoilta saamamme palautteen. 

Siirry Suomi.fi sisältöyhteistyö ryhmän etusivuille.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja