Saavutettavaa digiopastusta yhteistyöllä

Hanna Rantala
24.2.2020 - 11:16
Joukko ihmisiä kuuntelee luentoa
Digiopastuksen haasteet ovat tosi moninaisia. Että kun tullaan sen älylaitteen kanssa... No me neuvotaan, jos osataan. Ja jos ei osata, niin selvitellään sitä asiaa. Googletellaan, kilautellaan kaverille ja pyydetään neuvoo... Tai sitten sanotaan, tulepa seuraavana maanantaina, niin minä selvitän sen asian.... Se on ihana tunne, kun näkee, että joku kysyy jotain ja on, että en opi - en opi... Mutta sitten, kun hän sen oppii... Niin, miten se on ihana se ilme, kun jees minä opin sen! (Joen Severissä pitkään toiminut vertaisohjaaja)

Digituki tavoittaa ihmisiä, joiden taitotasot vaihtelevat paljon, heillä on erilaiset laitteet, he ovat eri ikäisiä ja -kielisiä ja monilla on erilaisia toimintarajoitteita. Digiopastajiin kohdistuvat hurjat odotukset. Mutta tämä kaikki taitaa kuulostaa tutulta?  

Joensuussa lähdimme kokeilemaan, voisimmeko luoda alustan vertaisohjaajien väliselle keskustelulle ja hyvien käytäntöjen vaihtamiselle. Yhteistyön tavoitteena oli pyrkimys taata digituen saajille mahdollisimman yhdenvertaiset oppimisen lähtökohdat.

Paikallisten yhteistyökumppanien kanssa olemme keskustelleet siitä, että innostus digitaitojen oppimiseen voi syntyä aika nopeastikin, kun ihmisellä on halua ja hän pääsee kurkistamaan digimaailmaan saloihin. Me olimme kuitenkin myös havainneet, että innostuminen on todennäköisempää, kun oppimisympäristö ja -tilanne on kannustava, turvallinen ja esteetön.

Päätimme lähteä kokeilemaan, voitaisiinko kolmen koulutuskerran kokonaisuudella pureutua ainakin joihinkin digiopastuksen saavutettavuutta edistäviin hyviin käytäntöihin. Lisäksi ajattelimme, että yhteistyössä järjestetty koulutuskokonaisuus tekisi eri saavutettavuuden aloilla toimivia organisaatioita ja hankkeita vertaisopastajille tutummaksi ja madaltaisi kynnystä ottaa tarvittaessa yhteyttä asiaan perehtyneisiin tahoihin. Yhteistyökumppanien toiminnan pohjalta Saavutettava digiopastus -pilottikokonaisuuden aiheiksi nousivat mm. ohjaamisen eettiset ohjeet, näkö- ja kuulovammat sekä kuvitettavan ohjeistuksen mahdollisuudet.

Mistä monisektorinen koulutuskokonaisuus sai alkunsa?

Kuuloliiton Digitaidot-hankkeen tavoitteena on innostaa kuulovammaisia ikäihmisiä hyödyntämään digitaalisia palveluita. Hankkeella on kolme pilottialuetta: Joensuun seutu, Lappi ja pääkaupunkiseutu. Uutena toimijana kontaktoin kesän 2019 alussa Joensuussa digitukea tarjoavia tahoja päästäkseni paremmin kärryille siitä, mitä alueella tehtiin jo ja toisaalta selvittääkseni, mitä Kuuloliitto voisi osaltaan tuoda alueen digitukitarjontaan. Vaikutuin siitä, miten avoimella ja innovatiivisella otteella digitukea toteutettiin ja kehitettiin Pohjois-Karjalassa (toki myös muilla hankkeen pilottialueilla).

Digituen vaikutuksia ja saavutettavuutta oli pohdittu alueella paljon. Esimerkiksi Joen severi:ssä toimivat Jaana Huohvanainen ja Marianne Lappalainen puhuivat siitä, miten iän lisääntyessä erinäiset rajoitteet lisääntyvät ja vaikuttavat oppimiseen. Etenkin ryhmämuotoinen digiopastus saattoi muodostua esteeksi muun muassa kuulovammaiselle oppijalle. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen Minna Tuuva ja Marleena Laakso puolestaan kertoivat Pk-sodun järjestävän digituen ohella Digiraateja, joissa pohditaan mm. saavutettavuutta ja digiosallisuuden kysymyksiä. Honkalampisäätiön #Ihan diginä! –hankkeen Saila Kosunen ja Sari Pakkanen kertoivat kehittävänsä ja hyödyntävänsä kuvatuettua materiaalia digiopastuksessa. Materiaalin avulla tuetaan muun muassa kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden oppimista, mutta sen käytöstä hyötyy jokainen. Pohjois-Karjalan näkövammaiset ry:n Jouni Keränen on tehnyt pitkään kotikäyntejä Itä-Suomen alueella ja osasi perehdyttää esimerkiksi haptiikkaan (kosketuskäyttäymiseen digiopastuksessa). Pohjois-Karjalan digitukipilotti mietti ja huolehti tiedon leviämisestä alueellisten toimijoiden välillä.

Keskustelujen kautta huomasimme, että pelkästään me tavoitimme todella moninaisen joukon eri asiakasryhmiä. Yhteistyön lähtökohdaksi tuli miettiä, mitä konkreettista saisimme aikaan digituen saavutettavuuden edistämiseksi. Elokuussa 2019 olimme päättäneet pilotoida kolmen kerran koulutuskokonaisuuden saavutettavasta digituesta. Matkan varrella vielä Pohjois-Karjalan Kuurojen liitto ilmoittautui mukaan yhteistyöhön.

Saavutettava digiopastus -koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus järjestetään alkuvuodesta 2020. Sisällöt on suunnattu ensisijaisesti digiopastajille mutta kaikki koulutuskerrat ovat avoimia. Tilaisuudet järjestetään Joensuussa niitä voi seurata livestriimauksena Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen YouTube -kanavalta, tai katsoa myöhemmin tallenteena. Materiaalit tulevat löytymään koulutuksien päätteeksi myös järjestötietopalvelu Jellistä.

Koulutuskertojen aiheet & otsikot

4.2. Johdanto saavutettavaan digiopastukseen

25.2. Aistivammat digiopastuksessa: miten kohtaat kuulo- ja/tai näkövammaisen?

24.3. Työpaja: Miten kuvitat digiohjeistusta?

 

Hanna Rantala
Digitaidot-hanke, Kuuloliitto

 

Kirjoittaja
H
Hanna Rantala

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja