Lainsäädäntökatsauksen paikka – mihin tarvitaan muutoksia digitalisaation edistämiseksi?

Tiina Lokka-Lepistö
25.1.2022 - 11:07 Lukuaika 3 minuuttia
Kuva: Valtiovarainministeriö
Mies ja nainen tutkivat ipadia

Digitalisaation edistämisen ohjelma on tavoittelemassa muun muassa laadukkaita julkisia palveluita kansalaisten ja yritysten saataville vähintäänkin digipalvelulain vaatimusten mukaisesti. Digiohjelmassa toimii lainsäädäntötyöryhmä, jossa on edustusta eri hallinnonaloilta. Ryhmämme tehtävänä on selvittää hankkeen toteutuksen aikana esiin nousseita juridisia kysymyksiä, tunnistaa sääntelyn kehittämistarpeita ja tehdä aloitteita sääntelyn kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden ja tehtävien pohjalta olemme asettaneet vuoden 2022 päätavoitteiksemme seuraavat tuotokset:

  1. Digiasiointiin liittyvän yleislainsäädännön tilannekuvan päivitys 
  2. käsikirja käytännöistä, joita palveluiden kehittämisessä on noussut esiin,
  3. listata digiasioinnin estäviä lakeja ja viedä niiden muuttamista eteenpäin,
  4. esittää työryhmän näkemys digiasiointiin liittyvän lainsäädännön tilasta ja sen edistämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Tilannekuvassa kuvataan digitalisaatiota koskevaa yleislainsäädäntöä

Tilannekuvalla kuvataan sitä, mitä ainakin tulee ottaa huomioon, kun palveluita digitalisoidaan. Kyseessä ei kuitenkaan ole tyhjentävä listaus johon (pelkästään) nojaten voisi tuottaa digipalveluita. Tarkoituksemme on tuoda palveluiden kehittäjille pohjamateriaalia yleislainsäädännöstä. Organisaatiolla itsellään on paras tuntemus itseään sitovasta yleis- ja erityislainsäädännöstä ja tilannekuvassa onkin kuvattu säädöksiä, joiden sovellettavuus oman palvelun kehittämisen yhteydessä kannattaa selvittää. 

Yleislainsäädännön tilannekuvan ensimmäinen versio on julkaistu joulukuussa 2021. Vaikka yleislainsäädäntöä on jo olemassa, voi sitä tarkastella kriittisesti. Sen olemassaolo on kuitenkin suuntaviivana digiasioinnin mahdollistamiselle.

Käsikirja täydentää tilannekuvaa 

Käsikirjassa on tarkoitus tuoda esiin käytännön tilanteita nimenomaan erityislainsäädännön osalta. Käsikirja antaa vinkkejä siihen, miten organisaatio voisi toimia oman lainsäädäntönsä puitteissa, tai mitä kannattaisi välttää.

Erityislait joissa säännellään tiettyä osa-aluetta, voivat olla kymmeniäkin vuosia vanhoja eivätkä näin ollen välttämättä taivu digitaalisuuteen. Paras hyöty irtoaakin sillä, että meille kerrotaan käytännön ongelmista, joihin on digipalveluiden kehittämisessä törmätty. Haluamme nostaa esille myös onnistumisia. Vähintä mitä voimme työryhmänä tehdä, on nostaa asia tarvittaessa säädösmuutostarpeena keskusteluun.

Digiasiointia estäviä säädöksiä on edelleen olemassa

Lainsäädäntö voi olla myös uhka digitalisaatiolle. Tämä väite koskee pääsääntöisesti erityislainsäädäntöä, koska siellä voi olla vaatimuksia esimerkiksi henkilökohtaisesta kohtaamisesta tai alkuperäisestä asiakirjasta. Alkuperäisen asiakirjan vaatiminen on rehellinen este asian digitalisoinnille silloin, kun asiakirja on laadittu perinteisesti kirjallisena. Tällaiset säädökset tulee nostaa esille muutosta silmällä pitäen.

Osallistu keskusteluun digitalisaatioon liittyvästä lainsäädännöstä

Kaiken edellä kerrotun selvitystyön jälkeen uskon meillä olevan näkemystä digiasioinnin lainsäädännöllisten edellytysten nykytilasta. Osaamme myös kertoa mielipiteemme siitä, millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta digiasiointia tuettaisiin säädösteitse.

Pohdimme työryhmässä myös eri säädöksissä esiintyvää menettelytapasääntelyä ja tämän tarpeellisuutta tai yhtenäistämismahdollisuuksia. Tämä taas johtaa siihen, että työmme hedelmiä päästäneen poimimaan vasta useamman vuoden kuluttua, kun säädösmuutokset astuvat voimaan. Lainsäädäntötyöryhmä on mahdollistamassa sitä tavoitetta, ettei tulevaisuudessa törmättäisi lainsäädännön asettamiin esteisiin vaikkapa menettelyn suhteen. Tartumme nykyhetkeen pitäen tarkasti silmällä tulevaa.

Jotta voimme olla avuksi, meidän tulee tietää ja tunnistaa oikeita tapauksia ja jopa yksittäisiä säännöksiä. Emme kuitenkaan pysty niiden läpikahlaamiseen ilman apua. Kerro kokemuksistasi ottamalla yhteyttä työryhmän jäsenistöön, hyödynnä tulevia julkaisujamme ja kommentoi niitä. Laita kalenteriisi myös 4.3.2022 Digitalisaation edistäjien verkoston tapaaminen, jossa teemana on digilainsäädäntö. Tule mukaan keskusteluun!

Hihat on kääritty, nyt tarvitaan tapauksia ja näkemyksiä. Ota rohkeasti yhteyttä! Mielessä digitaalinen Suomi!

Digiohjelman verkkosivut

Lainsäädäntötyöryhmän verkkosivut

Digilainsäädännön tilannekuva

Digitalisaation edistäjien verkoston verkkosivut

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja