Miten automaatio voisi helpottaa kuolemaan liittyvien asioiden hoitoa?

Petri Risto
10.3.2020 - 10:24
Kuva: Teemu Kuusimurto
Digi- ja väestötietoviraston ja Verohallinnon vetämässä läheisen kuolema -verkostossa olemme löytäneet pullonkauloja, joihin moni läheisensä kuolemaan liittyviä asioita hoitava törmää. Havaitsimme, että moni asia voisi olla ratkaistavissa tai ainakin nopeutettavissa automaation keinoin, mutta juuri mitään ei ole järkevää tehdä yksin, vaan aina viranomaisten ja yritysten yhteistyössä.

Viranomaisten väliseen yhteistyöhön on olemassa automaatioon pohjautuvia välineitä, joiden käyttöönotto helpottaisi huomattavasti kuolemaan liittyvien asioiden hoitoa. Verkoston yhteisenä tavoitteena on asioinnin helpottaminen ja nopeuttaminen muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa.

Muutamia havaitsemiamme asioita:

  • Aivan ensimmäinen kuolemaan liittyvä hallinnollinen ongelma on kuolintietojen hidas kulku. Vain 20 prosenttia kuolemista ilmoitetaan tällä hetkellä väestötietojärjestelmään sähköisesti, eli suurin osa paperilla tulevista ilmoituksista päätyy rekisteriin noin kahden viikon tai jopa kuukauden viiveellä. Ennen kuolintiedon rekisteröintiä ei kuolemaan liittyvien asioiden hoitamista voi aloittaa. Sähköinen tiedonkulku nopeuttaisi asiaa huomattavasti.
  • Kuoleman jälkeen omaisten hoidettavaksi jää usein asioita myös pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Nykyään omaisen täytyy kerätä eri lähteistä dokumentteja ja koota valtakirjat kaikilta asianosaisilta voidakseen hoitaa esimerkiksi pankkiasioita. Nykyistä laajempi mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö hoitamaan asioitaan voisi olla ratkaisu tähän.
  • Ennen perunkirjoitusta omaisten on hankittava sukuselvitys seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Nykyään sukuselvityksen tekeminen on viranomaisille suuritöistä ja omainen joutuu usein odottamaan sukuselvitystä jopa kuukauden. Suuri osa sukuselvitykseen tarvittavista dokumenteista on vielä paperisia. Tekoälyn hyödyntäminen asiakirjojen muuttamisessa sähköisiksi nopeuttaisi sukuselvityksen kokoamista.

Yhteistyön tuloksena olemme kuvanneet kaiken kuolemaan liittyvän hallinnollisen asioinnin kaikessa monimutkaisuudessaan. Materiaalissa on kuvattu omaisen kuoleman hoitamiseen liittyvät asiat visuaalisessa muodossa. Materiaali on julkaistu Suomidigissä.

Läheisen kuolema -verkostoon osallistui Digi- ja väestötietoviraston ja Verohallinnon lisäksi noin 50 eri toimijaa julkisesta hallinnosta, yhdistyksistä ja yksityiseltä sektorilta.

Jatkamme myös muihin elämäntapahtumiin liittyvien palvelujen kehittämistä pala kerrallaan laajassa, poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Oletteko jo kehittämässä ratkaisuja eri elämäntapahtumiin liittyviä palvelukonsepteja? Olkaa yhteydessä meihin eli Digi- ja väestötietoviraston muotoilutiimiin sujuvasuomi@dvv.fi. Laajassa yhteistyössä voimme edistää asioita tehokkaimmin.

Kirjoittaja
P
Petri Risto

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja