Kuinka digitaalinen kuntasi on?

Maria Vuorensola
29.1.2018 - 11:00
Kuva: K8
Kuinka laajasti kunnissa hyödynnetään palveluiden tuotannossa digitalisaatiota? Mitä hyötyä digitalisaatiosta on ja kuinka paljon palveluiden sähköistäminen vaatii alkuinvestointeja? Paljonko on kunnan taloudessa viivan alle jäävä luku, kun palveluita on digitalisoitu?

Digikuntakokeilussa kannustetaan kuntia palveluiden digitalisointiin. Hankkeen viimeisenä toimivuotena keskitytään kuntien digitalisaatiokehityksen vaikuttavuuden kasvattamiseen. Sen tueksi avattiin digitaalinenkunta.fi-verkkosivu, jossa on kunnille suunnattuja työkaluja kunnan digitalisaatioasteen arvioimiseen sekä digitalisaatiosta saatavan säästöpotentiaalin laskemiseen.

Arviointityökalun avulla arvioidaan, kuinka laajasti kunta hyödyntää markkinoilla olevia sähköisiä palveluita ja kuinka kattavasti yksittäisen palvelun eri prosessit hoidetaan jo nyt sähköisesti.

Hyötykartoitustyökalulla puolestaan arvioidaan minkälaista säästöpotentiaalia kunta voi saavuttaa, mikäli se hyödyntää sähköisiä tai digitaalisia palveluita toiminnassaan.

Sivuston molempiin työkaluihin arviointityökaluun ja hyötykartoitukseen on listattu kuntien toimialoittain sellaisia sähköisiä palveluita, joista olemme tunnistaneet markkinoilla olevan sähköinen tai digitaalinen sovellus.  Sähköistettävien palveluiden listat eivät siten ole absoluuttisia, vaan alustavia. Työkalujen toimialakohtaisessa vertailussa voidaan myös tarkastella, kuinka monipuolisesti markkinoilla on sähköisiä ratkaisuja eri toimialueille.  Tällä hetkellä verkkosivujen työkaluissa Asuminen ja ympäristö -toimialan lista sähköisistä palveluista on selvästi laajin. Tämä varmasti muuttuu, kun tietoja kuntien käyttämistä sähköisistä palveluista saadaan koottua.

Työkalut on suunnattu kuntien viranhaltijoille, luottamusmiehille sekä kunnan palveluiden digitalisaatiosta kiinnostuneille. Toimitimme kaikkiin kuntiin kuntakohtaiset tunnukset.  Kunnan kirjautuessa sivustolle sinne täytetyt tiedot ovat julkisia ja tallentuvat tulokset-välilehdelle.

Haluamme tiedon avoimuudella lisätä julkista keskustelua kuntien digitalisaatiokehityksestä. Samalla sivusto mahdollistaa kuntakohtaisten vertailun. Ranking listoja yksittäisten kuntien digitalisaatioasteista ei ole tarkoitus tehdä. Toisaalta pieni kilpailuhenkisyys on tässä varmasti paikallaan, kun kuntalaiset pääsevät vertaamaan oman asuinkunnan tietoja naapurikunnan digitalisaatiotietoihin.

Molemmat sivustolta löydettävät työkalut ovat tarkoituksellakin työläitä. Pelillisiä visailuita sivustolle ei haluttu rakentaa vaan tavoitteenamme oli rakentaa kunnan viranhaltijoita aidosti hyödyttävät työkalut. Tarkoituksena on kevään aikana sivustosta saadun palautteen avulla kehittää sivustoa palvelemaan sen käyttäjiä entistä paremmin.

Kannustan kaikkia tutustuman verkkosivuun ja antamaan meille palautetta osoitteeseen: digitaalinenkunta@vm.fi

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja